Değerli İnşaat Mühendisliği bölümü mensupları,

Bölümümüz emekli hocalarından Dr. M. Semih Yücemen ve Dr. Erhan Karaesmen hocalarımızın yeni kitapları basılmıştır. Dr. M. Semih Yücemen'in "Yapı Güvenirliği: Belirsizlik Modellemesi, Olaslık, Rassal Süreçler ve Sismik Tehlike Analizi" ve Dr. Erhan Karaesmen'in "Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler" adlı kitapları Türkçe olarak basılmıştır. Bölümümüzün çok değerli hocalarını tebrik ederiz.

New published books New published books

Last Updated:
28/03/2020 - 23:32