Dear Students,

METU President's Office announced on 21.07.2020 that graduation ceremony will not be conducted this year due to Covid-19. Department of Civil Engineering will not be able to organize a graduation ceremony because of the same reason. Your diplomas are prepared and they will be distributed during 4 -21 August 2020 with appointment system in certain day-time slot, again because of Covid-19. If you will not be able to get your diploma at the specified time for you, another appointment will be made for you during 24-28 August 2020.

1. Please come to the department at your specified day and time beause of Covid-19 precautions.

2. We request that you come alone to the department at your specified time.

3. If your specified time is not suitable for you, please send an email to sebay@metu.edu.tr and gcivas@metu.edu.tr for setting up another appointment.

4. Diplomas cannot be given to other people, so you should come yourself with a national ID card or passport (METU student ID is not an accepted ID document).

You can see your appointment day and time here

We are sorry that we will not be able to hold a graduation ceremony due to Covid-19, and we appreciate your understanding in this matter. We wish you best of luck in your future career.

Announcement from METU President's Office (in Turkish)

2019-2020 Güz ve Bahar Dönemi sonunda mezun olan öğrencilerimizin listeleri ve diplomaları 28 Temmuz 2020 tarihinde Bölüm Başkanlıkları tarafından ÖİDB'den tutanak karşılığı teslim alınabilecektir.

Bölüm Başkanlıklarımızın, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından diplomaların teslim alınması ve diploma dağıtımı süreçleri ile ilgili düzenlemeleri kendi bünyelerinde yapmaları gerekmektedir.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminin "Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi" notları 04 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek olup, 06-09 Ağustos 2020 tarihleri arasında henüz tercih belirtmemiş olan öğrencilerimiz harf notu veya geçti/kaldı notu tercih işlemlerini yapabileceklerdir. Bu sürecin sonunda mezuniyet hakkı kazanan ve kayıt sildirme işlemlerini tamamlamış olan öğrencilerimizin listeleri ve diplomaları 18 Ağustos 2020 tarihinde Bölüm Başkanlıkları tarafından ÖİDB'den tutanak karşılığı teslim alınacaktır.

Diplomaların öğrencilere dağıtımı imza karşılığında yapılacak olup, ilgili süreçler Bölüm Başkanlıkları tarafından yürütülecektir.

"Uzaktan Öğretim Dönemi" sonunda diplomasını alabilecek mezunlarımızın, 28 Temmuz 2020 tarihinden önce; "Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi" sonunda diplomasını alabilecek mezunlarımızın ise 18 Ağustos 2020 tarihinden önce OİBS 269 no'lu programdan kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. 2019-2020 Akademik Yılı "Uzaktan Öğretim Yaz Okulu" sonunda mezun olan öğrencilerimizin diplomalarının dağıtımı ÖİDB tarafından yapılacaktır.


Last Updated:
24/07/2020 - 19:16