FACULTY OF ENGINEERINGCIVIL ENGINEERING


OHS101

Dear Faculty Members and Students,

 

Higher Education Law (Law No: 2547, Article 5/ı) was amended on April 23, 2015 and Occupational Health and Safety courses are listed as COMPULSORY courses for the faculties - departments whose graduates are eligible to become an OCCUPATIONAL SAFETY SPECALIST.

 

5/ı) (Amended: Article 3747/1-29/5/1991 In higher education institutions, Ataturk’s Principles and History of Turkish Revolution, Turkish language, foreign language and occupational health and safety are must courses at the faculties that train and educate students who will have the capacity to become occupational health and safety specialists when they graduate in accordance with Occupational Health and Safety Law No. 6331 and dated 20/6/2012. In addition, one of the courses in physical education or fine arts are provided, which are not among must courses. All these courses are scheduled and applied for at least two semesters.

 

All students who have admitted in the programs of our university during and the after 2016-2017 academic year are obliged to take these courses. Our university has designed the courses with the codes OHS 101 and OHS 301. The preparation of OHS 101 course has been completed. OHS 101 will be given as of 2017-2018 spring semester to the students who have started their undergraduate program in and after 2016-2017 academic year.

The course will be given online via ODTUClass. The exemption exam will not be given for this course and it is not allowed to drop the course.

 

Detailed information about the course can be obtained from the link given below.

 

 

ohs.metu.edu.tr/ohs101

 

ZORUNLU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİ

 

Değerli Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimiz,

 

23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/ı maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir*.

 

ı) (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında üniversitemizin bahsi geçen programlarına yerleşen tüm öğrenciler bu dersleri almakla yükümlüdürler. Üniversitemizde OHS 101 ve OHS 301 kodu ile tasarlanan derslerden OHS 101 dersinin hazırlıkları tamamlanmıştır. OHS 101 dersi, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında bölümümüze yerleşen öğrencilerden lisans programına başlamış olanlara, 2017-2018 bahar dönemi itibarıyla verilecektir. Ders ODTÜClass üzerinden çevrimiçi (online) olarak verilecek olup, bu ders için muafiyet sınavı verilmeyecek ve dersin bırakılması işlemine (drop) izin verilmeyecektir.

 

Derse ilişkin detay bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 

 

ohs.metu.edu.tr/ohs101