MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Doktora öğrencimiz Nilay Doğulu “EGU Early Career Scientist Representative for the Hydrological Sciences” görevine seçilmiştir

Bölümümüz Su Kaynakları anabilim dalı doktora öğrencilerinden Nilay Doğulu 2017-2019 döneminde “Early Career Scientist Representative for the European Geosciences Union (EGU) Hydrological Sciences (HS) Division” olarak görev yapmak üzere seçilmiştir. Bu görevi 23-28 Nisan haftasında Viyana’da gerçekleştirilen EGU General Assembly 2017 sırasında Dr. Shaun Harrigan’dan (Centre for Ecology & Hydrology, United Kingdom) devralan Nilay, Young Hydrologic Society (YHS) yönetim kurulunda Sekreter (2015-2016) ve Başkan (2016-2017) görevlerinde de bulunmuştur. Nilay’ın EGU ECS Representative görevine seçilmesi kendisinin hidroloji bilimine olan ilgi ve bağlılığını gösteren güzel bir başarıdır.

 

Nilay Doğulu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Sel Risk Yönetimi dalının hem mühendislik hem de sosyal konuları üzerine disiplinlerarası bir akademik geçmişi olan Nilay’ın araştırma ilgi alanları arasında veri güdümlü modelleme yaklaşımlarının ve hesaplamalı istatistiksel yöntemlerinin hidrolojik tahminler ve ilgili belirsizliklerin niceliksel analizi için kullanılması yer almaktadır. Nilay günümüzde Doç. Dr. Elçin Kentel’in danışmanlığında doktora tez çalışmalarına devam etmektedir.

 

 


İlgili bağlantılar:

http://www.egu.eu/ecs/representatives/

https://twitter.com/EGU_HS/status/851831798925598721

https://younghs.com/

http://ce.metu.edu.tr/tr/duyuru/doktora-ogrencimiz-nilay-dogulu-genc-hidroloji-toplulugu-yhs-baskani-secilmistir