MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Görevlendirilecek 1 Araştırma Görevlisi İlanı

YÖK web-sitesinden 1022275 no’lu ilanla da duyurulduğu üzere Bölümümüze 1 adet araştırma görevlisi alınacaktır. Araştırma Görevlisi kadrosu için başvurmak isteyenlerin 10 Ocak 2018 tarihine kadar aşağıdaki belgelerle birlikte Bölümümüze başvuru yapmaları gerekmektedir. Yapılacak olan ön değerlendirmenin ardından sınava alınacak adaylar 15 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecek ve 19 Ocak 2018 tarihinde Bölümümüzde yazılı bir sınav yapılacaktır.

 GEREKLİ BELGELER

—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihleri, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

—Özgeçmiş

—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi (başvuru tarihi itibariyle 5 yıldan eski olmamak şartıyla)

—Yabancı dil sınav belgesi fotokopisi

—Onaylı diploma fotokopisi

—Lisans transkripti (resmi)

—Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (ya da ön kayıt belgesi*)

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

—Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

—Başvuru zarfı kapak formu (http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir)

 

 MUAFİYET

1)  Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların,tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2)  Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.