MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nejan HUVAJ’ın TÜBİTAK Kariyer Projesi

Y. Doç Dr. Nejan HUVAJ’ın yürütücüsü olduğu, “Donatılı Toprak Şev ve Duvarlar için Marjinal Zeminler ile Geogrid Etkileşimi” başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK 3501 Kariyer proje desteği almaya hak kazanmıştır. Ekim 2017’de başlayıp 2020’de tamamlanacak olan projede, bir doktora ve bir yüksek lisans öğrencisi proje asistanı olarak çalışacaklardır. Projenin temel amacı, geogrid malzemesi ile güçlendirilmiş duvar ve şevlerde kullanıma yönelik marjinal dolgu malzemelerinin, yenilikçi geosentetikler ile etkileşiminin, laboratuvar deneyleri ve nümerik modellemeler kullanarak incelenmesi ve bu konudaki tasarım şartnamelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Geogrid donatılı şev ve duvarlar; imalat hızı, dayanıklılık ve maliyet açısından oldukça avantajlı çözümler olduğundan, sıklıkla tercih edilmektedirler. Birçok uluslararası şartnamede, geri dolgu malzemesi olarak granüler malzeme kullanımı önerilmektedir. Fakat, bu malzemeler çoğunlukla imalat sahası yakınında bulunamamakta veya bulunması, satın alınması ve sahaya getirilmesi sorun teşkil etmekte ve maliyetli olmaktadır. Ayrıca, sahada kazı sonucu çıkarılan malzeme, dolgu malzemesi olarak kullanılmadığı takdirde atılması-depolanması gerekmektedir. Bu depolama, birçok atık malzemenin depolanmasında olduğu gibi çevreye zarar vermekte ve fazladan bir maliyet oluşturmaktadır. Marjinal dolgu malzemeleri, ağırlıklı olarak granüler zeminlerden oluşmakla birlikte, içerisinde yüksek miktarda ince daneler de içeren malzemelerdir. Yaşam döngüsü maliyet analizi, sürdürülebilirlik, yeşil inşaat, karbon ayakizi gibi kavramlar da göz önüne alındığında, sahadaki marjinal dolgu malzemelerinin veya farklı endüstrilerin oluşturmuş olduğu atık malzemelerin dolgu malzemesi olarak kullanımı ekonomik ve çevresel açıdan da oldukça önem taşımaktadır.

Bu proje, marjinal dolguların geogrid donatılı duvar ve şevlerde kullanımına yönelik katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Farklı plastisite indisi değerlerinde ve %0-%40 arasında değişen farklı oranlarda ince dane içeren granüler zeminler üzerinde büyük direk kesme kutusu (300 mm genişlik x 300 mm uzunluk x 300 mm yükseklik) deneyleri yapılarak zemin-geogrid etkileşimi incelenecektir. Ayrıca, farklı ve yenilikçi geogridler kullanılacak ve geogrid özelliklerinin bu etkileşime etkisi analiz edilecektir. Negatif ve pozitif boşluk suyu basınçları ölçülecek ve etkileşim mekanizmaları, birleşim katsayıları ve arayüz kayma özellikleri değerlendirilecektir. Son olarak, geogrid-zemin etkileşimi nümerik simülasyonlar kullanılarak da incelenecektir.