MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. M. Tuğrul Yılmaz'ın TUBITAK 1001 Projesi

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. M. Tuğrul Yılmaz, TUBITAK 1001 kapsamında, “Türkiye Üzerinde Yer Gözlem Verileriyle İyileştirilmiş Yüksek Çözünürlüklü Homojen Radar Yağış Haritası Elde Edilmesi” projesini yürütmektedir. Baş araştırmacı olan Yrd. Doç. Dr. M. Tuğrul Yılmaz, projede Doç. Dr. İsmail Yücel ve doktora öğrencisi Eren Düzenli ile çalışmaktadır. 2017 yılında başlayan projenin, 2020 yılında bitmesi öngörülmektedir.

Projenin amacı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından elde edilmekte olan radar verilerinin okunup yer gözlem istasyonları ile birleştirilmesi, tüm Türkiye üzerinde homojen ve yüksek zamansal ve mekansal çözünürlüklü yağış haritasının çıkarılması ve hem ham hem de birleştirilmiş ve iyileştirilmiş yağış haritası verilerinin tüm ilgililerin kullanımına açılmasıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2000 yılından beri ülkemizin farklı bölgelerinde kurmuş olduğu 16 meteoroloji radarı ile yağış tahmini yapmaktadır. Bu radarlara ilave olarak yakın bir zamanda hizmete alınacak 2 radarın daha kurulumu tamamlanmış durumda olup test süreci devam etmektedir. Radarlar yağışları direkt olarak gözlemlemeyip, istatistiksel olarak elde edilmiş bir takım deneysel bağıntı veya algoritmalar kullanarak hesaplarlar. Bu sebeple radar kaynaklı gözlemler mükemmel değildir ve birçok sebepten ötürü hata içermektedir. Aynı zamanda, mekansal olarak tüm Türkiye’yi kapsayabilme potansiyeline sahip olan bu radarlar, donanımsal, yazılımsal ya da çevresel birçok hata kaynağından etkilendiği için yer gözlem istasyonları ile karşılaştırıldığında sistematik ya da sistematik olmayan hatalar verebilmektedir. Radar verilerine ait bu hataları, yer gözlemlerinden elde edilen yağış verilerini referans alarak azaltmak mümkündür. Fakat Türkiye’de gerçekleşen benzer amaçlı çalışmaların sayısı çok azdır veya çok sınırlı çalışma alanlarını veya süresini kapsamaktadır. Şu ana kadar elde edilmiş tüm radar verilerinin yer gözlem istasyonları ile iyileştirilmesi ve tüm verilerin birleştirilmiş halinin kullanıma açılması, bu verilerin çok değişik alanlarda kullanımını artıracaktır. Bu proje ile, ilk radar kurulumunun gerçekleştiği 2000 yılından 2017 yılının sonuna kadar elde edilmiş ve edilecek tüm verileri kapsayacak olan üç değişik yüksek çözünürlüklü haritanın çıktı olarak sunulması beklenmektedir. Bu üç harita; birleştirilmiş ham radar verilerinden oluşan haritalar, sadece iyileştirilmiş radar verilerini kapsayan haritalar ve iyileştirilmiş verilerin yanında radarların kapsama alanı dışındaki alanların istasyonlarından elde edilen veriler aracılığıyla doldurulmuş haritalardır. Bu radar ve yer gözlem istasyonu kaynaklı yağış haritasının hidroloji, meteoroloji ve ziraat başta olmak üzere birçok çalışmada kullanımı ve birçok çalışmaya da altlık oluşturması beklenmektedir. Özellikle bu çalışma, ani taşkınların operasyonel tahmininde son derece kritik sonuçlar ortaya koyacaktır.

                                                                                                                   Meteoroloji Genel Müdürlüğü Radar Noktaları