MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Yüksek Binalarda Kurulacak Yapı Sağlığı İzleme Sistemi

Bölümümüz Yapı Mekaniği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ozan Cem Çelik’in yürütücüsü olduğu “Yüksek Binalarda Kurulacak Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Standardının Belirlenmesi ve Örnek Uygulaması” başlıklı proje, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında iki yıl süresince 406.000 TL destek alacaktır.

Yüksek lisans öğrencimiz Oğuzhan Gümüş projede bursiyer olarak görev alacaktır.

Yakın zamanda yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, yüksek binalarda yapı sahibi tarafından “yapı sağlığı izleme sistemi” kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. İzleme sistemi, binanın çeşitli katlarına yerleştirilen ivmeölçerler ve dijital kayıt cihazlarından oluşmaktadır. Bu sistem sayesinde olası bir deprem sonrasında binanın tekrar kullanıma açılmasına dair değerlendirme kısa bir sürede tamamlanabilecek ve binada hasar olmaması durumunda, söz konusu süreç sırasında binanın kullanılamamasından kaynaklı ekonomik kayıpların önüne geçilecektir.

Bu projenin hedefi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin yüksek binalarda kurulmasını zorunlu hale getirdiği yapı sağlığı izleme sistemi için standart yazılması ve deprem bölgesinde seçilen yüksek bir binada örnek uygulama yapılmasıdır.