MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Hidromekanik Laboratuvarı - Devam Eden Araştırmalar

Son beş yılda (2007-2012) gerçekleştirilen araştırma projeleri:Proje Adı

Nehirlerde Köprü Yan Ayakları Sebebiyle Oluşan Daralmanın Oyulma ve Akım Karakteristiklerine Etkisi ve Oyulmayı Azaltıcı Düzeneklerin Araştırılması

Araştırmacılar

Köken M.

Destekleyen  Kuruluş

TÜBİTAK, Proje No: 11M377, 2011-2014

 

Proje Adı

Su Alma Yapılarında Girdap Oluşumu ve Önlenmesi için Gerekli Düzeneklerin Belirlenmesi

Araştırmacılar

Göğüş M., Köken M.

Destekleyen  Kuruluş

TÜBİTAK, Proje No: 110M676, 2011-2013

 

Proje Adı

Aplaslan II Barajı ve HES Enerji Tüneli Kapakları Hidrolik Model Çalışmaları

Araştırmacılar

Aydın İ., Yavuz C., Şahin A. N.

Destekleyen  Kuruluş

Enerjisa A.Ş., Proje No: 12.03.03.02.00.96, Aralık 2012

 

 

Proje Adı

Beyhan I Barajı ve HES Giriş Yapıları Hidrolik Model Çalışmaları

Araştırmacılar

Göğüş M., Aydın İ., Altan-Sakarya A.B., Köken M., Yağuz C., Dinçer A.E.,Yılmaz K.

Destekleyen  Kuruluş

Kalehan Enerji A.Ş., Proje No: 11.03.03.02.00.65, Ağustos 2012

 

Proje Adı

Keban Barajı ve HES Cebri Boru Emniyet Kapağı Hidrolik Model Çalışmaları

Araştırmacılar

Aydın İ.

Destekleyen  Kuruluş

Keban Enerji A.Ş., Proje No: 12.03.03.02.00.01, Mayıs 2012

 

Proje Adı

Çambaşı Barajı ve HES Dolusavak Hidrolik Model Çalışmaları

Araştırmacılar

Aydın İ., Göğüş M., Altan-Sakarya A.B., Köken M.

Destekleyen  Kuruluş

Orya Enerji A.Ş., Proje No: 11.03.03.02.00.61, Nisan 2012

 

Proje Adı

Laleli Barajı ve HES Dolusavak Hidrolik Model Çalışmaları

Araştırmacılar

Aydın İ., Göğüş M., Altan-Sakarya A.B., Köken M.

Destekleyen  Kuruluş

Laleli Enerji A.Ş., Proje No: 11.03.03.02.00.53, Mart 2012

 

Proje Adı

Tirol Tipi Su Alma Yapılarının Projelendirilmesinde Kullanılabilecek Abakların Oluşturulması

Araştırmacılar

Gögüş M., Şahiner H.

Destekleyen  Kuruluş

Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: BAP-03-03-2011-004, Aralık 2011

 

Proje Adı

Mersin-Tarsus Projesi Pamuklu Barajı ve HES Dolusavak Havalandırıcılarının Sayısal Modellemesi

Araştırmacılar

Tiğrek Ş.

Destekleyen  Kuruluş

ANOVA Proje ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2011

 

Proje Adı

Köprü Yan Ayağı Uzunluğunun Akım Karakteristiklerine ve Taban Oyulmasına Etkisi

Araştırmacılar

Göğüş M., Köken M.

Destekleyen  Kuruluş

TÜBİTAK, Proje No: 108M590, 2009-2011

 

 

Proje Adı

FLUENT Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Paket Programının Çeşitli Hidrolik Problemlere Uygulanması

Araştırmacılar

Tiğrek Ş.

Destekleyen  Kuruluş

ANOVA Proje ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2009-2011

 

Proje Adı

Adacami HES İletim Tünelleri ve Yükleme Havuzu Hidrolik Sistem Analizi

Araştırmacılar

Aydın İ., Köken M.

Destekleyen  Kuruluş

Çalık Enerji A.Ş., Proje No: 10.03.03.02.00.93, Aralık 2010

 

Proje Adı

Yatay Plakalı Köprü Yan Ayaklarında Taban Oyulmasının Deneysel Olarak İncelenmesi

Araştırmacılar

Köken M.       

Destekleyen  Kuruluş

Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: BAP-03-03-2009-101, 2009-2010

 

Proje Adı

Tirol Tipi Su Alma Yapılarında Katı Madde Miktarının Azaltılması

Araştırmacılar

Gögüş M., Yılmaz N.A.

Destekleyen  Kuruluş

Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: BAP-03-03-2009-03, 2009-2010

 

Proje Adı

Bütünleşik Su Yönetimi için Akdeniz Diyaloğu

Araştırmacılar

Tiğrek Ş.

Destekleyen  Kuruluş

Avrupa Birliği FP6 INCO MED, Contract INCO-CT-2006-517612, 2006-2010

 

Proje Adı

Yedigöze Barajı ve HES Emniyet Kapağı Hidrolik Model Deneyleri

Araştırmacılar

Aydın İ.

Destekleyen  Kuruluş

Ekon A.Ş., Proje No: 09.03.03.2.00.44, Eylül 2009

 

Proje Adı

İkiler Hidroelektrik Santrali Dolusavak - Dipsavak Hidrolik Model Çalışmaları

Araştırmacılar

Gögüş M.

Destekleyen  Kuruluş

İkiler Enerji Üretim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Haziran 2009

 

Proje Adı

Türkiye'deki Enerji Barajlarında Sedimentasyon Probleminin Hidroelektrik Planlamasına Etkileri

Araştırmacılar

Altan-Sakarya A.B., Gögüş M.

Destekleyen  Kuruluş

TÜBİTAK, Proje No: 105G098, 2006-2008

 

Proje Adı

Baraj Siltasyonu ve Baraj Haznesine Giren Rusubatın Mansaba Yönlendirilmesinin Deneysel ve Sayısal İncelenmesi

Araştırmacılar

Tiğrek Ş.

Destekleyen  Kuruluş

DPT-TÜBİTAK, Proje No: BAP-03-03-DPT200306K120920-23, 2006-2008

 

Proje Adı

Dikdörtgen Kesitli Keskin Kenarlı Savakların Deneysel Olarak Araştırılması

Araştırmacılar

Altan-Sakarya A.B., Aydın İ.

Destekleyen  Kuruluş

Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: BAP-2007-03-03-05, Aralık 2007