MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Kıyı ve Deniz Mühendisliği Laboratuvarı - Devam Eden Araştırmalar

 

Dalga Hidrodinamiği: Dalga hareketiyle ilgili temel problemler, dalga kuvvetleri, dalga-yapı ilişkisi.

 

Rüzgar Dalgaları: Dalga iklimi üzerine çalışmalar, dalga tahmini, dalga istatistiği, dalga spektrumu, dalga ölçümleri. 

 

Kıyı hidroliği: Deniz akıntılarının ölçümü ve matematiksel modellenmesi, gelgit, rüzgar kaynaklı akıntılar ve dalga hidrodinamiği, su seviyesindeki değişimler ve katmanlı akış. 

 

Kıyı Sedimantasyonu: Deniz tabanındaki malzemenin kıyıboyu taşınımı, deniz tabanındaki ve kıyı çizgisindeki değişimler, liman girişlerinde, akarsu çıkışlarında sedimantasyonun engellenmesi

 

Kıyı Kirliliği: Çevre kirliliğine yol açan maddelerin denizlerde yayınımı ve dağılımı, derin deniz deşarj yapıları planlanması ve matematiksel modellenmesi, su alım yapıları. 

 

Kıyı ve Liman Yapıları: Taş dolgu dalgakıran, yüzer dalgakıranlar, rıhtım ve iskeleler, kazıklı yapılar, derin deniz yapıları, sualtı boru hatları, önemli dalga ve akıntı kuvvetleri, deprem etkileri, yapıların davranışlarının araştırma ve planlaması.

 

Liman Mühendisliği: Liman planlama, ekonomik çalışmaları, simülasyon, fizibilite çalışmaları, limanların operasyonel planlaması, liman içinde salınımlar ve akıntılar, liman kirliliği, gemi yanaşma yerleri.

 

Arazi Ölçümleri: Dalga, rüzgar, akıntı, gelgit, sahil topoğrafya ölçümleri.

 

Deniz ve Kıyı alan afetlerinin değerlendirilmesi:  Afetlere karşı direnç, deniz seviyesi yükselmesi, fırtına ve fırtına kabarması, maliyet odaklı çözümler, uyarı sistemleri