MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Lisansüstü

Lisansüstü Yönetmeliği

CE520, CE620 ve CE600 hakkında


Yüksek Lisans

PROGRAM ÖZETI

6 SEÇMELİ DERS

1 ZORUNLU DERS (CE518)

1 SEMİNER DERSİ (CE520)

TEZ DERSLERİ (CE500+CE8XX)

TEZ SINAVI

Kayıt nasıl yapılmalı?


Doktora

PROGRAM ÖZETI

ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI (CE600 DERSI KAPSAMINDA)

6 SEÇMELİ DERS

1 ZORUNLU DERS (CE518 BU DERSİ YÜKSEKLİSANS PROGRAMINDA ALANLAR MUAF OLACAK VE EKSİK KREDİLERİ YERİNE 3 KREDİLİ BİR DERS ALACAKLARDIR)

1 SEMINER DERSI (CE620)

TEZ DERSLERI (CE600+CE9XX)

DOKTORA YETERLIK SINAVI (BAŞARILI OLUNCA TEZ IZLEME KURULU ATANIR)

TEZ ONERISI SAVUNMASI

TEZ IZLEME KURULU TOPLANTILARI (6 AYDA BIR MEZUN OLMADAN ÖNCE EN AZ 3 DEFA)

TEZ SINAVI

Doktora Yeterlik Komitesi

Doktora Yeterlik Sınavını geçen öğrenci 1 ay içerisinde Tez İzleme Kurul ataması yapar. 6 ay içerisinde Tez Öneri Savunması yapar. Tez Önerisi Kabul edilen öğrenci her 6 ayda bir Tez İzleme Kurulu önünde tezindeki ilerlemeleri savunur. Bu aşamalara ilişkin formlar FBE'nin sayfasında mevcuttur.

Sayfa adresi: FBE SAYFASI ve Formlar Konuya ilişkin Yönetmeliği mutlaka okumalısınız.


Örneğin;


Madde:44 bent (6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

Madde:44 bent (4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.