MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Lisansüstü

Lisansüstü Yönetmeliği

CE620 ve CE600 hakkında


Yüksek Lisans Programı 

PROGRAM ÖZETI


1 ZORUNLU DERS (CE518)

6 SEÇMELİ DERS

1 SEMİNER DERSİ (CE520)


Kredili dersler ve CE518 ile CE520 dersi ilk dört dönemde alınnıp başarılı olunmalıdır.TEZ DERSLERİ (CE500+CE8XX)

Tez Danışmanı atadıktan sonra her dönem mezun oluncaya kadar kayıtlı olunmalıdır.


TEZ SINAVI (Tez Sınavına girecek öğrenci Yönetmeliklerde belirtilen tarihlerde Tez Jürisi Atama Formu doldurmalı (5 asil 2 yedek üyenin asilden ve yedekten birer tanesi Başka Üniversiteden Öğretim üyesi olmak koşuluyla) Forma ek olarak Transkript, Müfredat, Spiralli Tez Taslağı, Orjinallik Raporu evraklarını teslim etmelidir.)Doktora

PROGRAM ÖZETI

ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI  (CE600 dersi kapsamında en fazla 2 kez sınava girilebilir)


6 SEÇMELİ DERS


1 ZORUNLU DERS (CE518 Bu dersi Yükseklisans Programınnda alan öğrenciler bu dersten muaf olacaklar ancak bu ders yerine 3 kredilir başka bir ders alacaklardır)


1 SEMINER DERSI (CE620)


TEZ DERSLERI (CE600+CE9XX ilk dönemden itibaren her dönem kayıt olunmalıdır)


DOKTORA YETERLIK SINAVI (Dersler bittiğinde en geç 5. dönemde DYS ye girilir en fazla 2 kez sınava girilebilir)


TEZ İZLEME KURULU ATAMASI Başarılı olunca 1 ay içerisinde Tez İzleme Kurulu Ataması yapılır FBE sayfasında Formu var)


TEZ ONERISI SAVUNMASI (DYS den 6 ay sonra MAYIS veya KASIM ayında Tez İzleme Kurulu önünde Tez Önerisi Savunması yapılır FBE sayfasında Formu var)


TEZ IZLEME KURULU TOPLANTILARI OCAK-HAZİRAN ve TEMMUZ-ARALIK dönemlerinde her dönem için 1 adet Tez İzleme Kurulu toplantısı yapılır ve Form ile birlikte Türkçe İngilizce Özet verilir FBE sayfasında Formu var)


TEZ SINAVI (Tez Sınavına girecek öğrenci Yönetmeliklerde belirtilen tarihlerde Tez Jürisi Atama Formu doldurmalı FBE sayfasında Formu var (5 asil 2 yedek üyenin asilden ve yedekten birer tanesi Başka Üniversiteden Öğretim üyesi olmak ve TİK Üyelerinin de formda olması koşuluyla) Forma ek olarak Transkript, Müfredat, Spiralli Tez Taslağı, Orjinallik Raporu evraklarını teslim etmelidir.)


_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


Doktora Yeterlik Sınavı (DYS) (Mayıs veya Kasım) (Sınav Sonucu CE600 notu olarak işlenir), (Doktora Yeterlik Sınavını geçen öğrenci 1 ay içinde Tez İzleme Komitesi atar ve tutanağı Bölüm Öğrenci İşleri Ofisine teslim edilir, 6 ay içinde Tez Önerisi Savunması yapar ve tutanağı Bölüm Öğrenci İşleri Ofisine teslim edilir ve her 6 ayda bir mezun oluncaya kadar Tez İzleme Komitesi toplanır ve tutanağı Bölüm Öğrenci İşleri Ofisine teslim edilir.)

Tez Önerisi Savunması (DYS’de başarılı olan öğrenci DYS’den 6 ay sonra “Mayıs veya Kasım” Tez Önerisi Savunması yapar, Bölüme teslim ettiği tutanaktaki not CE600 notu olarak işlenir.)

Tez İzleme Kurulu (Tez Önerisi Kabul edildikten sonra her 6 ayda bir  “Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ” mezun oluncaya kadar Tez İzleme Kurulu önünde tezinin ilerlemesini anlatır, Bölüme teslim ettiği tutanaktaki not CE600 notu olarak işlenir.)


Sayfa adresi: FBE SAYFASI ve Formlar Konuya ilişkin Yönetmeliği mutlaka okumalısınız.


Örneğin;


Madde:44 bent (6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

Madde:44 bent (4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.