1. Matematik, fen, ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.

2. Deney tasarlama ve yürütme, veri analizi ve yorumlama becerisi.

3. İhtiyaçları karşılayacak bir sistem, öğe veya süreç tasarlama becerisi.

4. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi.

5. Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle etme, ve çözme becerisi.

6. Profesyonel ve etik sorumlulukları anlayış.

7. Etkili iletişim becerisi.

8. Küresel ve toplumsal bağlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gerekli kapsamlı eğitim.

9. Hayat boyu öğrenebilme becerisini ve ihtiyacını anlama.

10. Çağdaş meseleler hakkında bilgi.

11. Mühendislik icrası için gerekli teknikleri, yetenekleri, ve modern mühendislik gereçlerini kullanma becerisi.