MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Program Eğitim Amaçları – PEA

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programı mezunları:                                                                                                                                                                                                                               

1. İnşaat mühendisliği alanında öncü özel sektör ya da devlet kurumlarında inşaat mühendisliği konularında uzman, teknik eleman ya da proje yöneticisi olarak çalışırlar veya kendi mühendislik şirketlerini kurup geliştirirler.

2. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin inşaat mühendisliği ile ilgili bölümlerinde başarılı bir araştırmacı kimliğine ve akademik kariyere sahip olurlar.

3. Yaşam boyu öğrenme alışkanlıkları ve araştırma yetenekleri ile kariyerlerinde öne çıkarlar.

4. Sahip oldukları iletişim ve liderlik becerileriyle uluslararası projelerde tercih edilirler.