İnşaat Mühendisliği bölümü, mezunlarına iş sağlığı ve güvenliği konularında uygulanabilecek bilgi, anlama ve uygulama becerisini vermeyi hedeflemektedir. İlgi alanları, sadece güvenlik ile sınırlı kalmayıp, çalışma ortamı, biyomekanik, risk değerlendirmesi ve yönetimi, inşaat güvenliği, yangın güvenliği, ulaşım güvenliği, işyeri hijyeni, gürültü, titreşim, iç mekân hava kirliliği değerlendirilmesi, kimyasal ve biyolojik zararlılara karşı önlemler, çalışan sağlığı korunması konularını da kapsamaktadır. Bu konular OHS 101, OHS 301 kodlu derslerin yanı sıra, inşaat uygulamalarının çalışıldığı CE 562, CE 332 (İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi) ve CE 562, CE 430 (Uygulamadaki İnşaat Yönetimi) gibi derslerde de detaylı olarak ele alınmaktadır. Böylelikle, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın incelenmesi ve değerlendirilmesi de eğitim programı içinde yer almaktadır. Ayrıca,  bolümüzde iş güvenliği konusunda ciddi araştırmalar yapılmakta ve dünyaca bilinen en iyi dergilerde (örneğin Safety Science) araştırmalarımız sunulmaktadır.