MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Staj Duyurular

2016-2017 Yaz Döneminde Stajını Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine!

 

Staj Yeri Tercihi ve Bilgi

 

Öncelikle yapmanız gereken şey stajınızı yapabileceğiniz ve en az bir inşaat mühendisinin olduğu uygun bir yer bulmanızdır.  

CE 300 Stajı Şantiye stajıdır (20 iş günü). Baraj, yol vb. büyük işlerde %5-95 daha küçük inşaat işlerinde %10-70 arası olmalıdır.

CE 400 Stajı Şantiye veya Büro (proje) stajı şeklinde yapılabilir (30 iş günü).

Staj yapılan iş yerinde Cumartesi günleri çalışılıyor ise; Cumartesi iş günü olarak sayılacaktır. Ancak kamu kurumları gibi Cumartesi çalışmayan yerler bu kapsam dışındadır. Cumartesi çalışma durumunun günlük özet formunda stajyerden sorumlu yetkili amir tarafından imzalanmış olması gerekir.

 Bu yıl ki akademik takvime göre; en erken staja başlama tarihi:12 Haziran, en geç staj tamamlama tarihi: 26 Eylül’dür.

Yaz Okuluna devam eden öğrencilerimiz 05 Temmuz ve 15 Ağustos arası yaz okulunda olacakları için bu tarihlerin dışında staj yapabileceklerdir.     

 

Yaz stajı yapan öğrenciler, takip eden dönemin başında staj dersini (CE300 veya CE400) kayıtlarına eklemek zorundadırlar. Yaz stajı sonrası 2 (iki) dönem staj dersini kayıtlarına ekleyemeyen öğrencilerin stajı geçersiz sayılır. Bu kural Sınamalı (Probation) durumundaki öğrenciler için de geçerlidir. Bu durumdaki öğrencilerin 2 dönem sonrasında yeni bir staj yapması gerekir.

 Yaz stajı yapan öğrenciler, takip eden dönem başında staj raporlarını Staj Ofisine teslim etmek zorundadırlar. Aksi halde stajları geçersiz sayılır. Bu kural Sınamalı (Probation) durumundaki öğrenciler için de geçerlidir.

 Staj yerleri ile ilgili bilgileri “Staj Panomuzda” bulabilirsiniz.

 

Staj Online Başvurusu

Staj yapacağınız şirket’e “ Staj Zorunlu” belgesini teslim edip “Yaz Stajı Onay Formunu” staj web sitesinden temin ederek gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.

Yaz stajı onay formundaki bilgiler öğrenci tarafından online başvuru formuna yazılır. Staj sonrasında ise firma tarafından imzalı olarak hazırlanan formun orijinali kayıt döneminde Staj Ofisine teslim edilir.

 

Staja başlamadan 15 gün önce (özel durumlarda staj ofisi ile görüşebilirsiniz) online giriş işlemlerinizi yapabilirsiniz (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar).

  

Sigorta beyan ve taahhütnamesini (ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar/ almayanlar şeklinde) doldurup staja başlamadan staj ofisine teslim etmelisiniz (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar veya http://pdb.metu.edu.tr/diger-formlar ).

 

Staj yapılacak firmaya teslim edeceğiniz sigorta bildirgelerinizi staja başlayacağınız tarihin 3 gün öncesinden Staj Ofisinden temin edebilirsiniz.

Staj yaparken ihtiyacınız olabilecek yazışmaları öğrenci işleri ofisinden temin edebilirsiniz. Bu belgeler;

1-Staj yaptığınız yer için “staj yapması zorunludur” belgesi (firma sigorta yapılacağına dair belge istiyorsa),

2-Yurt dışında staj yapacak öğrencilere İngilizce olarak staj yapması zorunludur belgesi,

3-Staj yaptığınıza dair kaldığınız yurda açıklamalı bir yazı.

Gerektiği takdirde bu belgeleri K1- 209 nolu staj ofisinden temin edebilirsiniz.

 

Staj Rehberi Temini

Staj rehberini K1- 209 nolu staj ofisinden temin edebilir veya http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar sayfasından çıktı alabilirsiniz.

 

Staj rehberinin;

   a-İlk üç sayfasına fotoğrafınızı yapıştırıp, bilgilerinizi doldurmalısınız. İlk sayfa raporunuzun önüne eklenecektir.

   b-İngilizce nüshaları yurt dışında staj yapacak öğrencilerimiz dolduracaktır.

 

Staj Raporlarınızı “Dönem Başında” getirirken;

Bu yıl staj raporları  Ekim ayı içerisinde duyuru yapılacak olan tarihlerde (Add-Drop haftasında) Staj Ofisine teslim edilecektir. Raporlarınızı zamanında teslim edebilmeniz için vaktinde hazırlamanız beklenmektedir, geç raporlar kabul edilmeyecektir. Staj raporu teslim edilmeyen stajlar başarısız sayılacaktır.

 

Staj Ofisine getirilecek belgeler;

1-Staj rehberinin 2. ve 3. sayfasının biri staj yaptığınız kurumda kalacak diğeri kapalı, imzalı ve mühürlü zarf içinde elden ya da posta yoluyla,

2-İşverenin doldurduğu Anket formu (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar),

3-Yaz Stajı Onay Formu,

K1-209 nolu staj ofisine teslim edilecektir.  

 

CE Staj Ofisi
YAZ STAJI KAYDI VE RAPOR TESLİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (also in English below)Değerli Öğrencilerimiz,

Bu dönemden itibaren yaz stajı raporlarınız Bölüm Staj Ofisine (K1-208)
teslim edilecektir. Raporlarınızı 10 Ekim de başlayıp, 21 Ekim 2016 Cuma gününe kadar teslim
etmeniz gerekmektedir, geç getirilen raporlar teslim alınmayacaktır.
Probation durumundaki öğrenciler ders kaydı yapamasalar da raporlarını bu
tarihe kadar teslim etmek zorundadır.

Kayıtlarınıza, raporunuzu değerlendirecek öğretim üyesininin grubu ile
CE300 veya 400 dersini ekleyerek her zamanki gibi onayınızı tamamlayınız.
Ancak raporunuzu öğretim üyesi yerine Staj ofisine teslim ediniz. Staj
raporunuz ile birlikte aşağıdaki dokümanlar teslim edilecektir
(http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar):

1. Firma tarafından imzalı ve mühürlü Yaz Stajı Onay Formu
2. Staj Yeri Anket Formu (stajyerden sorumlu kimse/firma dolduracaktır) 3.
Staj Raporunuz (staj rehberinin ilk sayfası -öğrenci ve staj
bilgileri- ve imzalı mühürlü günlük Özet Formları ile birlikte)
4. Staj Rehberinin 2. veya 3. sayfası (Staj Başarı Belgesi) Notlandırılmış
olarak imzalı ve mühürlü kapalı zarf içinde elden ya da posta ile staj
ofisine teslim edilecektir. İkinci nüshası staj yapılan firmada
kalacaktır.

YAZ STAJININ HER GÜNÜ İÇİN DOLDURULMUŞ VE İMZALANMIŞ ÖZET FORMLARI OLMADAN
VERİLEN STAJ RAPORLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

YAZ STAJI SONRASI 2 (iki) DÖNEM STAJ DERSİNİ KAYITLARINA EKLEYEMEYEN
ÖĞRENCİLERİN STAJI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. BU KURAL SINAMALI (Probation)
DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN DE GEÇERLİDİR.-----------------------------------------------------------------
IMPORTANT ANNOUNCEMENT REGARDING SUMMER PRACTICE REPORTS

Dear All,

This semester, you are required to submit your summer practice reports to
Internship Office (K1-208) until October 10 starting to 21st, 2016. Late submissions will
not be accepted. You should register for CE300/400 course (section of the
instructor that will grade your report) and get your approval as previous
semesters. Probation students should also submit their reports until the
deadline, even-though they are not able to register for the course.

With your summer practice reports you are required to submit following
documents (as explained in http://ce.metu.edu.tr/summer-practice):

1. Application Form, signed and sealed by the company
2. Survey Form, (this form will be filled by the person/company
responsible from the intern)
3. Summer Practice Report, (together with the first page of the Summer
Practice Guide -information about the student and the internship- and
signed and stamped daily Summary Forms)
4. Summer Practice Evaluation Form (2nd or 3rd page of the summer practice
guide) should be filled out, signed and sealed by the company and then it
will be delivered to the summer practice office in a closed envelope.
Second copy of this form will be kept in the company.

SUMMER PRACTICE REPORTS WITHOUT FILLED AND APPROVED SUMMARY FORMS FOR EACH
DAY OF THE SUMMER PRACTICE WILL NOT BE ACCEPTED.

STUDENTS WHO ARE NOT ABLE TO REGISTER FOR CE300/400 SUMMER PRACTICE COURSE
FOR 2 (two) CONSECUTIVE SEMESTERS NEED TO REPEAT THEIR SUMMER PRACTICES AS
THEIR INTERNSHIP WILL BE INVALID. THIS RULE APPLIES TO PROBATION STUDENTS
AS WELL.

                                                                                                                                          

 

                                                                                            26.02.2016