MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Staj Duyurular


YAZ STAJI KAYDI VE RAPOR TESLİMİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU (also in English below)

 

Değerli Öğrencilerimiz,

 

Bu dönem de yaz stajı raporlarınız Bölüm Staj Ofisine (K1-209) teslim edilecektir. Raporlarınızı 11 Ekim - 13 Ekim 2017 tarihleri arasında teslim etmeniz gerekmektedir, geç getirilen raporlar teslim alınmayacaktır.

Probation durumundaki öğrenciler ders kaydı yapamasalar da raporlarını bu tarihe kadar teslim etmek zorundadır.

 

Kayıtlarınıza, raporunuzu değerlendirecek öğretim üyesinin grubu ile CE300 veya 400 dersini ekleyerek her zamanki gibi onayınızı tamamlayınız. Ancak raporunuzu öğretim üyesi yerine Staj ofisine teslim ediniz. Staj raporunuz ile birlikte aşağıdaki dokümanlar teslim edilecektir (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar):

1. Firma tarafından imzalı ve mühürlü Yaz Stajı Onay Formu

2. Staj Yeri Anket Formu (stajyerden sorumlu kimse/firma dolduracaktır)

3. Staj Raporunuz (staj rehberinin ilk sayfası -öğrenci ve staj bilgileri- ve imzalı mühürlü günlük Özet Formları ile birlikte)

4. Staj Rehberinin 2. veya 3. sayfası (Staj Başarı Belgesi) notlandırılmış olarak imzalı ve mühürlü kapalı zarf içinde elden ya da posta ile staj ofisine teslim edilecektir. İkinci nüshası staj yapılan firmada kalacaktır.

 

YAZ STAJININ HER GÜNÜ İÇİN DOLDURULMUŞ VE İMZALANMIŞ ÖZET FORMLARI OLMADAN VERİLEN STAJ RAPORLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR.

 

YAZ STAJI SONRASI 2 (iki) DÖNEM STAJ DERSİNİ KAYITLARINA EKLEYEMEYEN ÖĞRENCİLERİN STAJI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. BU KURAL SINAMALI (Probation) DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN DE GEÇERLİDİR.

-----------------------------------------------------------------


 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT REGARDING SUMMER PRACTICE REPORTS

 

Dear All,

 

This semester, you are required to submit your summer practice reports to Internship Office (K1-209) between October 11th to October 13th, 2017. Late submissions will not be accepted. You should register for CE300/400 course (section of the instructor that will grade your report) and get your approval as previous semesters. Probation students should also submit their reports until the deadline, even-though they are not able to register for the course.

 

With your summer practice reports you are required to submit following documents (as explained in http://ce.metu.edu.tr/summer-practice):

1. Application Form, signed and sealed by the company

2. Survey Form, (this form will be filled by the person/company responsible from the intern)

3. Summer Practice Report, (together with the first page of the Summer Practice Guide -information about the student and the internship- and signed and stamped daily Summary Forms)

4. Summer Practice Evaluation Form (2nd or 3rd page of the summer practice guide) should be filled out, signed and sealed by the company and then it will be delivered to the summer practice office in a closed envelope. Second copy of this form will be kept in the company.

 

SUMMER PRACTICE REPORTS WITHOUT FILLED AND APPROVED SUMMARY FORMS FOR EACH DAY OF THE SUMMER PRACTICE WILL NOT BE ACCEPTED.

 

STUDENTS WHO ARE NOT ABLE TO REGISTER FOR CE300/400 SUMMER PRACTICE COURSE FOR 2 (two) CONSECUTIVE SEMESTERS NEED TO REPEAT THEIR SUMMER PRACTICES AS THEIR INTERNSHIP WILL BE INVALID. THIS RULE APPLIES TO PROBATION STUDENTS AS WELL.

                                                                                                                                         

                                                                                             18/09/2017


DUYURU    

                                                                                                           18.05.2017

YAZ DÖNEMİNDE STAJINI YAPACAK OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Staja başlamadan önce ilk yapılacak işlemler;

 

1-Firmadan almanız gereken bilgidir. Öğrencilerimiz http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar linkinde  bulunan Yaz Staj Onay Formu formunu firma ile birlikte doldurulmalıdır.  ( Bu Formu Firma ile birlikte doldurarak Bilgileri Web Sayfasındaki adrese girmeniz gerekmektedir. Doldurulacak ve bu form okullar açılacağı zaman istenecek belgeler arasında yer alıyor.)

 

2-Bu işlem sizin yapmanız gereken bir işlemdir. CE300 veya CE400 staj yapacaklar öğrencilerimiz https://login.metu.edu.tr/cas/login adresinden online başvurularını (staja başlamadan 15 gün önce) yapmaları gerekiyor.

 

3- Bu işlem sizin yapmanız gereken bir işlemdir. Yine aynı sayfada bulunan beyan ve taahhütnameyi (ilgili linkten indirip http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar alanlar ve alamayanlar şeklinde hazırlanan taahhütnamelerden birini doldurarak staja gitmeden önce K1-209 nolu staj ofisine teslim etmeniz gerekmektedir.  (Ailesi üzerinden Sağlık Hizmeti Alanlar İçin Taahhütname veya Ailesi üzerinden Sağlık Hizmeti Alamayanlar İçin Taahhütname)


STAJ YAPTIĞINIZ YER SİZE ÜCRET EDİYORSA; 

Staj yaptığınız yer size ödeme yapıyorsa aşağıdaki bilgileri staja başlamadan önce K1-209 nolu ofise teslim etmeniz gerekmektedir. 


İstenen Belgeler:

 

1-Staj yapacağı yerden asgari ücretin yüzde 30’unu aldığını

sözleşmeyle belgelemesi

2- İşletmedeki çalışan sayısının belgelenmesi,

3-Şirketin IBAN numarası,

4-http://pdb.metu.edu.tr/stajyer web adresinde yer alan formun eksiksiz doldurulması beklenmektedir.

 

Staj Yapmaya Giderken CE Staj Sayfasından Almanız Gereken Belgeler;

 

1-Staj rehberinin çıktısı (2) http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar (Staj Rehberinin ilk sayfasını rapor getirirken ilk sayfa olarak getiriyor olacaksınız.)

 

2-İşverenin doldurduğu Anket formu (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar),

 

3-Yaz Stajı Onay Formu,

 

K1-209 nolu staj ofisine teslim edilecektir.  

 


2016-2017 Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine!

 

 

02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi ile 3308 sayılı Kanuna Ek Geçici 12’nci maddesi ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı ve ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin devlet katkısı olarak ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara ait işletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan öğrenciler hariç diğer şirketlerde ücret karşılığı staj yapan öğrencilere ödenen ücretin yukarıda belirtilen kısmı İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

 

Söz konusu ödeme, özel işletmelere aktarım şeklinde yapılacağından, Üniversitemiz öğrencilerinden zorunlu staj eğitimine tabi olup, işletmelerle imzaladığı sözleşme gereği ücret alanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilebilmesi için aşağıdaki belgelerin staj ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler:

 

1-Staj yapacağı yerden asgari ücretin yüzde 30’unu aldığını

sözleşmeyle belgelemesi

2- İşletmedeki çalışan sayısının belgelenmesi,

3-Şirketin IBAN numarası,

4-http://pdb.metu.edu.tr/stajyer web adresinde yer alan formun eksiksiz doldurulması beklenmektedir.

 

CE STAJ OFİSİ  K1-2092016-2017 Yaz Döneminde Stajını Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine!

 

Staj Yeri Tercihi ve Bilgi

 

Öncelikle yapmanız gereken şey stajınızı yapabileceğiniz ve en az bir inşaat mühendisinin olduğu uygun bir yer bulmanızdır. 

CE 300 Stajı Şantiye stajıdır (20 iş günü). Staj yapılacak proje baraj, yol gibi alt yapı işi ise, projenin iş tamamlanma oranı %5-90 arası;

eğer üst yapı projesi ise iş tamamlanma  oranı %10-70 arasında olmalıdır.

CE 400 Stajı Şantiye veya Büro (proje) stajı şeklinde yapılabilir (30 iş günü).

Staj yapılan iş yerinde Cumartesi günleri çalışılıyor ise; Cumartesi iş günü olarak sayılacaktır. Ancak kamu kurumları gibi Cumartesi çalışmayan yerler bu kapsam dışındadır. Cumartesi çalışma durumunun günlük özet formunda stajyerden sorumlu yetkili amir tarafından imzalanmış olması gerekir.

 

 

 Bu yıl ki akademik takvime göre; en erken staja başlama tarihi:12 Haziran, en geç staj tamamlama tarihi: 26 Eylül’dür.

 

Yaz Okuluna devam eden öğrencilerimiz 05 Temmuz ve 15 Ağustos arası yaz okulunda olacakları için bu tarihlerin dışında staj yapabileceklerdir.     

 

Yaz stajı yapan öğrenciler, takip eden dönemin başında staj dersini (CE300 veya CE400) kayıtlarına eklemek zorundadırlar. Yaz stajı sonrası 2 (iki) dönem staj dersini kayıtlarına ekleyemeyen öğrencilerin stajı geçersiz sayılır. Bu kural Sınamalı (Probation) durumundaki öğrenciler için de geçerlidir. Bu durumdaki öğrencilerin 2 dönem sonrasında yeni bir staj yapması gerekir.

 

 Yaz stajı yapan öğrenciler, takip eden dönem başında staj raporlarını Staj Ofisine teslim etmek zorundadırlar. Aksi halde stajları geçersiz sayılır. Bu kural Sınamalı (Probation) durumundaki öğrenciler için de geçerlidir.

 

 Staj yerleri ile ilgili bilgileri “Staj Panomuzda” bulabilirsiniz.

 

 

Staj Online Başvurusu

 

Staj yapacağınız şirket’e “ Staj Zorunlu” belgesini teslim edip “Yaz Stajı Onay Formunu” staj web sitesinden temin ederek gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.

 

Yaz stajı onay formundaki bilgiler öğrenci tarafından online başvuru formuna yazılır. Staj sonrasında ise firma tarafından imzalı olarak hazırlanan formun orijinali kayıt döneminde Staj Ofisine teslim edilir.

 

 

Staja başlamadan 15 gün önce (özel durumlarda staj ofisi ile görüşebilirsiniz) online giriş işlemlerinizi yapabilirsiniz (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar).

  

 

Sigorta beyan ve taahhütnamesini (ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar/ almayanlar şeklinde) doldurup staja başlamadan staj ofisine teslim etmelisiniz (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar veya http://pdb.metu.edu.tr/diger-formlar ).

 

Staj yapılacak firmaya teslim edeceğiniz sigorta bildirgelerinizi staja başlayacağınız tarihin 3 gün öncesinden Staj Ofisinden temin edebilirsiniz.

 

 

Staj yaparken ihtiyacınız olabilecek yazışmaları öğrenci işleri ofisinden temin edebilirsiniz. Bu belgeler;

 

1-Staj yaptığınız yer için “staj yapması zorunludur” belgesi (firma sigorta yapılacağına dair belge istiyorsa),

 

2-Yurt dışında staj yapacak öğrencilere İngilizce olarak staj yapması zorunludur belgesi,

 

3-Staj yaptığınıza dair kaldığınız yurda açıklamalı bir yazı.

 

Gerektiği takdirde bu belgeleri K1- 209 nolu staj ofisinden temin edebilirsiniz.

 

 

Staj Rehberi Temini

 

Staj rehberini  http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar sayfasından çıktı alabilirsiniz.

 

 

Staj rehberinin;

 

   a-İlk üç sayfasına fotoğrafınızı yapıştırıp, bilgilerinizi doldurmalısınız. İlk sayfa raporunuzun önüne eklenecektir.

 

   b-İngilizce nüshaları yurt dışında staj yapacak öğrencilerimiz dolduracaktır.

 

 

Staj Raporlarınızı “Dönem Başında” getirirken;

 

Bu yıl staj raporları  Ekim ayı içerisinde duyuru yapılacak olan tarihlerde (Add-Drop haftasında) Staj Ofisine teslim edilecektir. Raporlarınızı zamanında teslim edebilmeniz için vaktinde hazırlamanız beklenmektedir, geç raporlar kabul edilmeyecektir. Staj raporu teslim edilmeyen stajlar başarısız sayılacaktır.

 

 

Staj Ofisine getirilecek belgeler;

 

1-Staj rehberinin 2. ve 3. sayfasının biri staj yaptığınız kurumda kalacak diğeri kapalı, imzalı ve mühürlü zarf içinde elden ya da posta yoluyla,

 

2-İşverenin doldurduğu Anket formu (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar),

 

3-Yaz Stajı Onay Formu,

 

K1-209 nolu staj ofisine teslim edilecektir.  

 

 

CE Staj Ofisi