MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Staj Duyurular


 


Yaz Döneminde Stajını Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine!


Staj Yeri Tercihi ve Bilgi

 

06/02/2018

 

Öncelikle yapmanız gereken şey stajınızı yapabileceğiniz ve en az bir inşaat mühendisinin olduğu uygun bir yer bulmanızdır.  

 

CE 300 Stajı Şantiye stajıdır (20 iş günü).CE 400 Stajı Şantiye veya Büro (proje) stajı şeklinde yapılabilir (30 iş günü).

Staj yapılan iş yerinde Cumartesi günleri çalışılıyor ise; Cumartesi iş günü olarak sayılacaktır. Ancak kamu kurumları gibi Cumartesi çalışmayan yerler bu kapsam dışındadır. Cumartesi çalışma durumunun günlük özet formunda stajyerden sorumlu yetkili amir tarafından imzalanmış olması gerekir.

 

Bu yıl ki akademik takvime göre; en erken staja başlama tarihi:5 Haziran, en geç staj tamamlama tarihi: 25 Eylül’dür.

Yaz Okuluna devam eden öğrencilerimiz 28 Haziran ve 12 Ağustos arası yaz okulunda olacakları için bu tarihlerin dışında staj yapabileceklerdir.     

 

Yaz stajı yapan öğrenciler, takip eden dönemin başında staj dersini (CE300 veya CE400) kayıtlarına eklemek zorundadırlar. Yaz stajı sonrası 2 (iki) dönem staj dersini kayıtlarına ekleyemeyen öğrencilerin stajı geçersiz sayılır. Bu kural Sınamalı (Probation) durumundaki öğrenciler için de geçerlidir. Bu durumdaki öğrencilerin 2 dönem sonrasında yeni bir staj yapması gerekir.

 

Yaz stajı yapan öğrenciler, takip eden dönem başında staj raporlarını Staj Ofisine teslim etmek zorundadırlar. Aksi halde stajları geçersiz sayılır. Bu kural Sınamalı (Probation) durumundaki öğrenciler için de geçerlidir.

 

Staj yerleri ile ilgili bilgileri “Staj Panomuzda” bulabilirsiniz.

 

 

Staj Online Başvurusu

 

Staj yapacağınız şirket’e “ Staj Zorunlu” belgesini (şirket talep ediyorsa)  K1-209 nolu ofisten alarak teslim edip “Yaz Stajı Onay Formunu” staj web sitesinden temin ederek gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.

Yaz stajı onay formundaki bilgiler öğrenci tarafından online başvuru formuna yazılır. Staj sonrasında ise firma tarafından imzalı olarak hazırlanan formun orijinali kayıt döneminde Staj Ofisine teslim edilir.

 

Staja başlamadan 15 gün önce (özel durumlarda staj ofisi ile görüşebilirsiniz) online giriş işlemlerinizi yapabilirsiniz (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar).

 

Sigorta beyan ve taahhütnamesini (ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar/ almayanlar şeklinde) doldurup staja başlamadan staj ofisine teslim etmelisiniz (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar veya http://pdb.metu.edu.tr/diger-formlar ).

 

Staj yapılacak firmaya teslim edeceğiniz sigorta bildirgelerinizi staja başlayacağınız tarihin 2 veya 3 gün öncesinden Staj Ofisinden temin edebilirsiniz.

 

Staj yaparken ihtiyacınız olabilecek yazışmaları staj ofisinden temin edebilirsiniz. Bu belgeler;

1-Staj yaptığınız yer için “staj yapması zorunludur” belgesi,

2-Yurt dışında staj yapacak öğrencilere İngilizce olarak staj yapması zorunludur belgesi,

3-Staj yaptığınıza dair kaldığınız yurda açıklamalı bir yazı.

Gerektiği takdirde bu belgeleri K1- 209 nolu staj ofisinden temin edebilirsiniz.

 

 

Staj Rehberi Temini

 

Staj rehberini  http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar sayfasından çıktı alabilirsiniz.

 

Staj rehberinin;

   a-İlk üç sayfasına fotoğrafınızı yapıştırıp, bilgilerinizi doldurmalısınız. İlk sayfa raporunuzun önüne eklenecektir.

   b-İngilizce nüshaları yurt dışında staj yapacak öğrencilerimiz dolduracaktır.

 

Staj Raporlarınızı “Dönem Başında” getirirken;

Bu yıl staj raporları  Ekim ayı içerisinde duyuru yapılacak olan tarihlerde (Add-Drop haftasında) Staj Ofisine teslim edilecektir. Raporlarınızı zamanında teslim edebilmeniz için vaktinde hazırlamanız beklenmektedir, geç raporlar kabul edilmeyecektir. Staj raporu teslim edilmeyen stajlar başarısız sayılacaktır.

 

Staj Ofisine getirilecek belgeler;

1-Staj rehberinin 2. ve 3. sayfasının biri staj yaptığınız kurumda kalacak diğeri kapalı, imzalı ve mühürlü zarf içinde elden ya da posta yoluyla,

2-İşverenin doldurduğu Anket formu (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar),

3-Yaz Stajı Onay Formu,

K1-209 nolu staj ofisine teslim edilecektir.  

 

CE Staj Ofisi
Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine!

 

 

02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi ile 3308 sayılı Kanuna Ek Geçici 12’nci maddesi ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı ve ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin devlet katkısı olarak ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara ait işletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan öğrenciler hariç diğer şirketlerde ücret karşılığı staj yapan öğrencilere ödenen ücretin yukarıda belirtilen kısmı İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

 

Söz konusu ödeme, özel işletmelere aktarım şeklinde yapılacağından, Üniversitemiz öğrencilerinden zorunlu staj eğitimine tabi olup, işletmelerle imzaladığı sözleşme gereği ücret alanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilebilmesi için aşağıdaki belgelerin staj ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İstenen Belgeler:

 

1-Staj yapacağı yerden asgari ücretin yüzde 30’unu aldığını

sözleşmeyle belgelemesi

2- İşletmedeki çalışan sayısının belgelenmesi,

3-Şirketin IBAN numarası,

4-http://pdb.metu.edu.tr/stajyer web adresinde yer alan " Staj Ücretlerine Yapılacak İşsizlik Fonu Katkısı"  formunun eksiksiz doldurulması beklenmektedir.