Son Güncelleme:
02/07/2020 - 13:58

17.06.2020 Yaz Stajı

Stajlar Genel Bilgi

Staj Duyurular

1. Online Başvuru

Online başvuru yapınız

2. Yaz Stajı Onay Formu

Bu formdaki bilgiler öğrenci tarafından online başvuru formuna yazılır.

Staj sonrasında firma tarafından imzalı olarak hazırlanan formun orjinali kayıt döneminde Staj Ofisine teslim edilir.

3. Zorunlu Staj Yazısı

4. Sağlık Hizmeti için Sigorta Beyan ve Taahütnamesi

Ailesi Üzerinden Sağlık Hizmeti Alanlar İçin Taahütname

Ailesi Üzerinden Sağlık Hizmeti Almayanlar İçin Taahütname

5. Staja başlamadan 2 gün önce ''sigorta bildirgenizi'' staj ofisinden temin edebilirsiniz.

Sigorta bildigenizin staj yapacağınız firmaya teslim edilmesi gereklidir.

6. Staj Yapması Zorunludur Yazısı (Gerekli olursa K1- 209 Staj Ofisinden temin edebilirsiniz)

Staj Raporu Nasıl Hazırlamalıyım?

Özet Formu

Staj Özet Formunu Nasıl Kullanmalıyım?

Staj Yapması Zorunludur Belgesi (İngilizce / Türkçe)

Yurtta Kalmak İçin Yazı

(Bu belgeler gerekli olduğu takdirde Staj Ofisinden temin edebilirsiniz)

1. Firma tarafından imzalı ve mühürlü Yaz Stajı Onay Formu

2. Staj Yeri Anket Formu (Stajyerden sorumlu kimse/firma dolduracaktır.)

3. Staj raporuınuzu; staj rehberinin ilk sayfası (öğrenci ve staj bilgileri) ile birlikte staj ofisine teslim ediniz ve raporunuzu değerlendirecek öğretim üyesinin staj ders grubunu kayıtlarınıza ekleyiniz.

4. Staj Rehberinin 2. veya 3. sayfası (Staj Başarı Belgesi) notlandırılmış olarak imzalı ve mühürlü kapalı zarf içinde elden ya da posta ile staj ofisine teslim edilecektir.

İkinci nüshası staj yapılan firmada kalacaktır.

Staj Rehberini buradan indirebilirsiniz.

Places for Summer Practice

K1-209

Tel : 0 312 210 74 10

email : turanb@metu.edu.tr