MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Su Kaynakları Laboratuvarı - Devam Eden Araştırmalar

Akarsu Mühendisliği (Prof. Dr. A. Melih Yanmaz) 


Su Dağıtım Şebekelerinin Optimizasyonu (Doç. Dr. Nuri Merzi) 


Hidrometeorolojik model sistemi kullanımı ile taşkın olaylarının analizleri (Doç. Dr. İsmail Yücel)


Operasyonel Hidroloji ve Su Yönetiminin desteklenmesi için Uydu Uygulamaları (Doç. Dr. Zuhal Akyürek) 


Kızılırmak için havza yönetim planının oluşturulması (Doç. Dr. Zuhal Akyürek)