• Proje planlaması, zaman-maliyet dengesi, bilgisayar uygulamaları ile planlama, 

• İnşaat mühendisliği ve teknolojileri, şantiye teknikleri, ekipman ve makineleri,

• Proje yönetimi, fizibilite çalışmaları, kaynak yönetimi ve optimizasyonu, kalite ve değer yönetimi,

• İnşaat maliyetlerinin ön-keşfi, maliyet tahmini, maliyet/fayda analizi,

• İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği

• Risk değerlendirmesi ve yönetimi, risk ve belirsizlik altında karar alma,

• Proje yönetimi ekonomisi, inşaatta ekonomik karar analizleri,

• İnşaat sektörünün makro-ekonomik yönleri, uluslararası inşaat, pazar araştırması ve analizleri, Türk müteahhitlerinin rekabet edebilirliği,

• Stratejik (uzun vadeli) planlama, iş geliştirme, strateji oluşturma, inşaat süreci yeniden yapılandırma, örgütsel öğrenme,

• Bilgi teknolojileri ve araçları, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), ürün ve süreç modellemesi

• Tesis yönetimi, yaşam döngüsü değerlendirmesi, enerji analizi

• Veri toplama, analiz ve yönetimi

• İş ilerleme takibi

• İnşaat sektörünün yasal yönleri, sözleşme, mevzuat ve yönetmelikler, ihtilafların/anlaşmazlıkların giderilmesi.