MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


Yapım Yönetimi Mühendisliği Laboratuvarı - Devam Eden Araştırmalar

Araştırma Alanları:


Proje planlaması, zaman-maliyet dengesi, bilgisayar uygulamaları ile planlama, 

 

İnşaat mühendisliği ve teknolojileri, şantiye teknikleri, ekipman ve makineleri,

 

Proje yönetimi, fizibilite çalışmaları, kaynak yönetimi ve optimizasyonu, kalite ve değer yönetimi,

 

İnşaat maliyetlerinin ön-keşfi, maliyet tahmini, maliyet/fayda analizi,

 

İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği

 

Risk değerlendirmesi ve yönetimi, risk ve belirsizlik altında karar alma,

 

Proje yönetimi ekonomisi, inşaatta ekonomik karar analizleri,

 

İnşaat sektörünün makro-ekonomik yönleri, uluslararası inşaat, pazar araştırması ve analizleri, Türk müteahhitlerinin rekabet edebilirliği,

 

Stratejik (uzun vadeli) planlama, iş geliştirme, strateji oluşturma, inşaat süreci yeniden yapılandırma, örgütsel öğrenme,

 

Bilgi teknolojileri ve araçları, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM), ürün ve süreç modellemesi

 

Tesis yönetimi, yaşam döngüsü değerlendirmesi

 

Veri toplama, analiz ve yönetimi

 

İnşaat sektörünün yasal yönleri, sözleşme, mevzuat ve yönetmelikler, ihtilafların/anlaşmazlıkların giderilmesi.

 

Araştırma Projeleri:

(en yakın zamanlıdan başlayarak kronolojik sırada)

 

İnşaat Yapım Projelerinde Kaynak Dengeleme Problemi için Yüksek Performanslı Kesin ve Üst-Sezgisel Yöntemler Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, 2011- Devam Ediyor. Yürütücü: Dr. Rifat Sönmez

 

Üst Sezgisel Yöntemlerle Kısıtlı Kaynaklı Birden Fazla Proje için İş Programı Hazırlanması, ODTÜ BAP Projesi, 2010 - Devam Ediyor. Yürütücü: Dr. Rifat Sönmez

 

İnşaat Projeleri için Bilgi-Tabanlı Risk Haritalama Aracının Geliştirilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SAN-TEZ programı, Aralık 2010 - Aralık 2012. Yürütücüler: Dr. İrem Dikmen Toker, Dr. M. Talat Birgönül

 

Binalarda Çeşitli Tehlikelerin Yarattığı Acil Durumlar için Eş Zamanlı Hasar Tespit, Yerel Tahliye, Yönlendirme ve Yönetim Modeli, TÜBİTAK, Mart 2010 - Eylül 2012. Yürütücüler: Dr. İrem Dikmen Toker, Dr. M. Talat Birgönül

 

Uluslararası İnşaat Projeleri için Çok Aracılı Bir Risk Modelleme Platformunun Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Ekim 2007-Haziran 2010. Yürütücüler: Dr. İrem Dikmen Toker, Dr. M. Talat Birgönül