01 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete'de İlan Edilen Araştırma Görevlisi Alım Kuralları

İlanın Başlama Tarihi

01.07.2021

Son Başvuru Tarihi

26.07.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

28.07.2021

Sınava Giriş Tarihi (Yazılı Sınav)

02.08.2021

Sonuçların Açıklanma Tarihi

05.08.2021

    

01 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilana BURADAN ulaşabilirsiniz.

• 2021/I-7 numaralı ilana başvuracak adayların, eğer öğrenci belgesinde "Geoteknik mühendisliği alanı tezli yüksek lisans (veya doktora) öğrencisi" olduğu belirtilmemiş ise, öğrenci belgesine ilaveten, ilanda belirtilen alanda çalışmakta olduklarını kanıtlayacak şekilde bir belgeyi de başvuru evrakları içinde teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tür bir belge üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinden veya Bölüm Başkanlığı'ndan veya Bölüm Öğrenci İşleri'nden imzalı yazı olarak edinilebilir. Adayın kazanması durumunda atanma işlemleri esnasında Fen Bilimleri Enstitüsü'nden imzalı yazı teslim etmesi istenecektir.

• 26 Temmuz 2021 tarihi itibariyle başvuruların şahsen veya posta yolu ile başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. 26 Temmuz 2021 tarihi itibariyle dokümanları eksik veya geçersiz olan başvuru dosyaları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

    

Başvuru Adresi:

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı,

K1 Binası,

06800, ODTÜ Çankaya ANKARA

    

• Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden (Formlar -- Akademik Özlük Müdürlüğü formları bağlantısından) indirilebilir. Kolaylık olması için burada verilmektedir:

http://pdb.metu.edu.tr/tr/system/files/formlar/akademikozluk/aom-sa03-f01-basvuru_zarfi_kapak_formu.xlsx

• Sınav İngilizce olarak yapılacaktır, sınav konuları "Zemin Mekaniği" ve "Temel Mühendisliği" konuları olup aşağıda içeriği verilmektedir. Sınavda soru seçme hakkı olmayacaktır, değerlendirme tüm sorular üzerinden yapılacaktır. Sınavda adayların hesap makinesi kullanmaları gerekecektir.

* Soil Mechanics: Basic characteristics of soils, classification and compaction of soils. Principle of effective stress. Permeability and flow of water (seepage) in soils. Shear strength of soils. Slope stability. Lateral earth pressure theories. Consolidation theory.

* Foundation Engineering: Site investigation. Stress distribution in soils. Settlement, initial settlement, consolidation settlement. Bearing capacity. Design of shallow foundations. Retaining structures, excavations. Pile foundation design.

• Sınava (kontenjan x 10)'dan fazla başvuru olması halinde ön değerlendirmeyi geçen (kontenjan x 10) aday sınava çağırılacaktır.

• Yazılı sınav yüzyüze olarak, 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da ODTÜ İnşaat Müh. Bölümü, K1 Binası, DR1 dersliğinde yapılacaktır.

• Ön değerlendirme, sınav ve nihai değerlendirme sonuçları bu web sayfasından duyurulacaktır.

• Değerlendirme usulleri ile bilgiler buradan görülebilir:

https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-elemani-atama-kriterleri-ve-islemleri-arastirma-gorevlileri-basvuru-islemleri


Last Updated:
28/07/2021 - 12:04