12 Kasım 2021 Tarihli Resmi Gazete'de İlan Edilen Araştırma Görevlisi Alım Kuralları 

İlanın Başlama Tarihi

12.11.2021

Son Başvuru Tarihi

26.11.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

30.11.2021

Sınava Giriş Tarihi (Yazılı Sınav)

03.12.2021

Sonuçların Açıklanma Tarihi

07.12.2021

12 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilana BURADAN ulaşabilirsiniz..

• 2021/II-5 numaralı ilana başvuracak adayların eğer öğrenci belgesinde "Yapı Mühendisliği" veya Yapı Mekaniği" alanı tezli yüksek lisans (veya doktora) öğrencisi olduğu belirtilmemiş ise; ve 2021/II-6 numaralı ilana başvuracak adayların, eğer öğrenci belgesinde "Karayolu Trafik Güvenliği" alanı tezli yüksek lisans (veya doktora) öğrencisi olduğu belirtilmemiş ise, öğrenci belgesine ilaveten, ilanda belirtilen alanda çalışmakta olduklarını kanıtlayacak şekilde bir belgeyi de başvuru evrakları içinde teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tür bir belge üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinden veya Bölüm Başkanlığı'ndan veya Bölüm Öğrenci İşleri'nden imzalı yazı olarak edinilebilir. Adayın kazanması durumunda atanma işlemleri esnasında adayın kayıtlı olduğu üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nden imzalı yazı teslim etmesi istenecektir.

• 26 Kasım 2021 tarihi itibariyle başvuruların şahsen veya posta yolu ile başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. 26 Kasım 2021 tarihi itibariyle dokümanları eksik veya geçersiz olan başvuru dosyaları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı,

K1 Binası,

06800, ODTÜ Çankaya ANKARA

• Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden (Formlar -- Akademik Özlük Müdürlüğü formları bağlantısından) indirilebilir. Kolaylık olması için burada verilmektedir:

http://pdb.metu.edu.tr/tr/system/files/formlar/akademikozluk/aom-sa03-f0...

• 12 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan her ilan için değerlendirmeler ve sınavlar birbirinden bağımsız yapılacaktır.

• Yapılacak olan yazılı sınavların konuları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sınavlar 03 Aralık 2021 tarihinde 14:00-17:00'da yapılacaktır. Sınavların yüzyüze olarak, ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü, K1 binası'nda yapılması planlanmaktadır, ancak sınav tarihine kadar, pandemi önlemleri gereği şehirlerarası seyahat veya sokağa çıkma kısıtlaması veya YÖK'ten/üniversitemizden farklı bir uygulama bilgisi iletilirse ona göre yazılı sınavla ilgili duyuru bu sayfada yapılacaktır.

• Sınavlar İngilizce olarak yapılacaktır. Sınavda soru seçme hakkı olmayacaktır, değerlendirme tüm sorular üzerinden yapılacaktır. Sınavda adayların hesap makinesi kullanmaları gerekecektir.

• Sınava (kontenjan x 10)'dan fazla başvuru olması halinde ön değerlendirmeyi geçen (kontenjan x 10) aday sınava çağırılacaktır.

• Ön değerlendirme, sınav ve nihai değerlendirme sonuçları bu web sayfasından duyurulacaktır.

• Değerlendirme usulleri ile bilgiler buradan görülebilir:

https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-elemani-atama-kriterleri-ve-islemleri-ar...

İlan No YAZILI SINAV KONULARI

İlan no: 2021/II-5

"İnşaat Müh. Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Müh. Anabilim Dalı Yapı Mekaniği Alanı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak."

• Engineering Mechanics I (Statics) (CE221): Force Vectors, Force Systems and Resultants, Equilibrium of Rigid Bodies and Frames, Analysis of Trusses, Analysis of Beams, Internal Force Diagrams, Centroid and Moments of Inertia

• Engineering Mechanics II (Dynamics) (CE222): Kinematics and kinetics (force and acceleration, energy, impulse and momentum) for particles, kinematics and kinetics (force and acceleration, energy) for rigid bodies.

• Mechanics of Materials (CE224): Concept of Stress, Stress and Strain – Axial Loading, Torsion, Pure Bending, Shearing Stresses in Beams and Thin-Walled Members, Transformations of Stress and Strain, Principal Stresses under a Given Loading, Deflection of Beams, Columns.

• Structural Analysis (CE383): Analysis of Statically Determinate Structures, Moment-Area Method, Analysis of Structures by Displacement Methods, Slope-Deflection Equations , Moment Distribution Method , General Stiffness Method, Direct Stiffness Method.

• Reinforced Concrete Fundamentals (CE382): Material Behavior, Structural Safety (Strength & Serviceability), Axial Loading, Pure Bending, Combined Bending & Axial Load, Shear, Bond

• Fundamentals of Steel Design (CE 388): General concepts in design, Tension members, Compression members, Flexural members, Members under combined bending and axial load, Bolted connections, Welded connections.

İlan no: 2021/II-6

"İnşaat Müh. Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Müh. Anabilim Dalı Karayolu Trafik Güvenliği Alanı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak."

• Uncertainty and Data Analysis: Descriptive statistics, Basic probability concepts, random variables, probability distributions, expected value analysis.

• Transportation Engineering: Stopping and passing sight distance, horizontal and vertical curves, traffic stream flow variables and modelling, Road Hierarchy and Functional Design.

• Traffic Safety and Accident Investigation: Integrated Approach, Safe System Approach, Highway Safety Improvement Programs, Hazardous Location Detection, Critical Rate Estimation, Crash Reduction Capabilities, Statistical Value of Life, Speed and Safety, Accident Clustering Analysis.

• Transportation Planning and Policies: Sustinable Transportation, Vulnerable Road Users, Urban Mode Choice.


Last Updated:
30/11/2021 - 10:19