Kurumlar gelenekleriyle özdeşleşir. ODTÜ mezuniyet töreninin, tüm bölümler bir arada, Devrim Stadyumu'nda yapılması da bir ODTÜ geleneği ve kültürüdür. Diğer birçok üniversite bu geleneğimizi görüp örnek alıp uygulamışlardır. Bu kültürün yok edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Öğrencilerimizin ve ailelerinin bu kıvançlı günlerinin, bölümlerde yapılacak bir törenle gerçekleştirilmesi, mezuniyet coşkularını gölgeleyecektir. Bu durum ODTÜ'nün tüm bileşenlerini derinden yaralamaktadır.

Öğrencilerimizin, mezun olmanın gururunu, Devrim Stadyumu'nda diploma alarak kutlama isteğine katılıyoruz. Üniversite üst yönetiminin bu çağrıya kayıtsız kalmayacağını umuyoruz.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü


Last Updated:
19/07/2022 - 13:18