30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile (İLAN NO: 2023/III-14) ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne "İnşaat Müh. Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak." koşullu 1 adet araştırma görevlisi alımına ilişkin Ön Değerlendirme Sonuçları

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=1090

*****

Bir yanlışlık görülmesi durumunda Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Güzide Atasoy Özcan (guzide@metu.edu.tr) ile iletişime geçilebilir.

*Ön değerlendirme puanı, YÖK'ün Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmeliği (Madde 10 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28947&MevzuatTur=7&MevzuatT...) gereğince ALES (Sayısal) Puanı * 60% + Yabancı Dil Puanı * 40% olarak hesaplanmıştır.

** YAZILI SINAV: 25 Ocak 2024 Perşembe günü 13:30'da ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü K1 Binası TH8 dersliğinde yapılacaktır. Yazılı sınav konuları bu linkte görülebilir: https://ce.metu.edu.tr/en/30-aralik-2023-tarihli-resmi-gazetede-ilan-edi...

Başvuru (Yabancı dil eşdeğerlikleri vb) ve değerlendirme usulleri ile bilgiler buradan görülebilir: https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-elemani-atama-kriterleri-ve-islemleri-ar...


Last Updated:
22/01/2024 - 08:25