İlanın Başlama Tarihi

30.11.2020

Son Başvuru Tarihi

15.12.2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

18.12.2020

Sınava Giriş Tarihi (Yazılı Sınav)

22.12.2020

Sonuçların Açıklanma Tarihi

25.12.2020

• 30 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilana BURADAN ulaşabilirsiniz.

  • Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

 

  • 2020/II-8 ve 2020/II-9 numaralı ilanlara başvuracak adayların, eğer öğrenci belgesinde belirtilmemiş ise, öğrenci belgesine ilaveten, ilanda belirtilen alanda çalışmakta olduklarını kanıtlayacak şekilde, “tez danışmanı ismi ve tez konusu” gösteren belgeyi de başvuru evrakları içinde teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tür bir belge üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüsü’nden veya Bölüm Başkanlığı’ndan veya Bölüm Öğrenci İşleri’nden imzalı yazı olarak, veya online sistem kullanılıyorsa sistemden ekran görüntüsü şeklinde edinilebilir. Adayın kazanması durumunda atanma işlemleri esnasında Fen Bilimleri Enstitüsü’nden imzalı yazı teslim etmesi istenecektir.

 

  • 30 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan her ilan için değerlendirmeler ve sınavlar birbirinden bağımsız yapılacaktır. Her ilan için yapılacak yazılı sınavın konuları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

  • 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle başvuruların şahsen veya posta yolu ile başvuru adresine ulaşmış olması gerekmektedir. 15 Aralık 2020 tarihi itibariyle dokümanları eksik veya geçersiz olan başvuru dosyaları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı,

K1 Binası,

06800, ODTÜ Çankaya ANKARA

 

  • Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden (Formlar -- Akademik Özlük Müdürlüğü formları bağlantısından) indirilebilir. Kolaylık olması için burada verilmektedir:

https://pdb.metu.edu.tr/tr/system/files/formlar/akademikozluk/aom-sa03-f01-basvuru_zarfi_kapak_formu.xlsx

 

  • Yapılacak olan yazılı sınavın konuları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Sınavlar 22 Aralık 2020 tarihinde 13:30-16:30’da yapılacaktır. Sınavların yüzyüze olarak, ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü, K1 binası’nda yapılması planlanmaktadır, ancak sınav tarihine kadar, pandemi önlemleri gereği şehirlerarası seyahat veya sokağa çıkma kısıtlaması veya YÖK’ten/üniversitemizden farklı bir uygulama bilgisi iletilirse ona göre yazılı sınavla ilgili duyuru bu sayfada yapılacaktır.

 

  • Her bir ilan için, sınava (kontenjan x 10)'dan fazla başvuru olması halinde ön değerlendirmeyi geçen (kontenjan x 10) aday sınava çağırılacaktır.

 

  • Sınavda soru seçme hakkı olmayacaktır, değerlendirme tüm sorular üzerinden yapılacaktır. Sınava hesap makinesi getirilmesi gereklidir. 

 

  • Ön değerlendirme, sınav ve nihai değerlendirme sonuçları bu web sayfasından (isim gösterilmeden, sadece TC no'nun son 5 basamağı gösterilerek) duyurulacaktır.

 

  • Değerlendirme usulleri ile bilgiler buradan görülebilir:

https://pdb.metu.edu.tr/ogretim-elemani-atama-kriterleri-ve-islemleri-arastirma-gorevlileri-basvuru-islemleri

 

İlan no

YAZILI SINAV KONULARI

İlan no: 2020/II-8

 

“İnşaat Müh. Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Müh. Anabilim Dalı Yol Malzemeleri Alanı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.”

 

* Transportation Engineering: Road-vehicle performance, stopping and passing sight distance, horizontal and vertical curves, earthwork, traffic stream flow variables and modelling, signalized intersections.

* Materials of Construction: Production, types, uses in construction, properties and tests for these materials: lime, gypsum, hydraulic cements, mineral aggregates, concrete, clay products, ferrous metals, polymers, bituminous materials, timber. Constituents, theories of mix design, principal steps in production, physical and mechanical properties of concrete.

* Soil Mechanics: Basic characteristics of soils, classification and compaction of soils. Principle of effective stress. Permeability and flow of water (seepage) in soils. Shear strength of soils. Slope stability. Lateral earth pressure theories. Consolidation theory.

* Uncertainty and Data Analysis: Introduction to uncertainty and data analysis with emphasis to civil engineering applications. Fundamentals of probability including conditional probability, statistical independence, Bayes’ Theorem. Random variables and modeling variability. Functions of random variables. Random vectors, uncertainty propagation. Random sampling and parameter estimation. Statistical inference. Probability model tests. Regression analysis and introduction to simulation. Introduction to reliability-based design concepts and risk analysis.

İlan no: 2020/II-9

 

“İnşaat Müh. Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Müh. Anabilim Dalı Geoteknik Müh. Alanı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.”

* Soil Mechanics: Basic characteristics of soils, classification and compaction of soils. Principle of effective stress. Permeability and flow of water (seepage) in soils. Shear strength of soils. Slope stability. Lateral earth pressure theories. Consolidation theory.

* Foundation Engineering: Site investigation. Stress distribution in soils. Settlement, initial settlement, consolidation settlement. Bearing capacity. Design of shallow foundations. Retaining structures, excavations. Pile foundation design.

İlan no: 2020/II-10

 

“İnşaat Müh. Bölümü lisans mezunu olmak. İnşaat Müh. Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.”

 

* Introduction to Programming: Constants, variables, expressions, statements. Selective structures. Repetitive structures and arrays. Functions. Pointers. Multi-dimensional arrays, Algorithmic approaches and flowcharting. Data structures. Working with files; exception handling and debugging; scientific programming.

* Other Topics: MATLAB. Web programming (NodeJS, AngularJS, HTML with CSS, responsive design). Content Management Systems (Wordpress, Drupal). Database management (basic inquisitions in MySQL). Computer and network technology (general knowledge on computer hardware, LINUX server administration, operating system update, software installation, virus protection and backup).

 

 

 

 

 


Last Updated:
08/12/2020 - 17:11