Azami eğitim öğretim süresi dolan (2547 sayılı Kanun'un 44 (c) maddesi kapsamında ) Lisans öğrencileri ile ilgili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosu'nun belirlediği Uygulama Usul ve Esasları uyarınca yapılacak olan Bölümümüz derslerinin sınav tarihleri (KASIM 2022)


Last Updated:
08/11/2022 - 11:25