"Uygulamalı Eleman Metodu ile Barajların Göçme Davranışının İncelenmesi". Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.), 1 MAY 2017 – 1 MAY 2020. Researcher, Mete Köken.

"Akarsu Yatağının Şevli Kısımlarına İnşaa Edilen Köprü Ayaklarının Etrafındaki Akım Şartlarının ve Oyulma Derinliklerinin Araştırılması". Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.), 1 SEPTEMBER 2017 – 1 MARCH 2020. Researcher, Mete Köken.

"Experimental investigation of peak pressures created on pipe elements by a mass of liquid which suddenly moves under pressure in an empty pipeline.", Zafer Bozkus and A. Ersin Dinçer, Middle East Technical University, Scientific Research Project, Project Code:BAP-03–03-2017-002, completed in December, 2017.

"Koriolis Etkisi, Öncü Aşırı Yoğunluk ve Akının Dik Eğim Üzerinde İlerleyen Yerçekimi Akımlarına Etkisi". Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Short term (shorter than 1 year) research projects with small budget (lower than 30.000 TL) (1002 etc.), 1 DECEMBER 2015 – 1 JUNE 2017. Local Coordinator, Burcu Altan Sakarya.

"Tirol Tipi Su Alma Yapılarında İletim Hattına En Az Katı Madde Yönlendirecek Düzenlemelerin Araştırılması". Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.), 1 APRIL 2015 – 1 OCTOBER 2017. Local Coordinator, Mustafa Göğüş.

"Incir Dam and Hydroelectric Power Plant Bottom Outlet and Dissipation Chamber Hydraulic Model Studies.", İsmail Aydın, Zafer Bozkuş, et al. Middle East Technical University, AGÜDOS Project Code:2013.03.03.2.00.60, completed in July, 2014.

"Açık Kanal Akımında Yüzey Piv Ile Akım Ölçümü". Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) TÜBİTAK, 1 SEPTEMBER 2013 – 1 SEPTEMBER 2016. Local Coordinator, İsmail Aydın.

"Tekli Ve Çoklu Yatay Su Alma Yapısı Bulunan Hidroelektrik Santrallerde Girdap Oluşumu Ve Önlenmesi Için Gerekli Düzeneklerin Belirlenmesi". Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.), 1 OCTOBER 2013 – 1 OCTOBER 2015. Local Coordinator, Mustafa Göğüş.

"Nehirlerde Köprü Yan Ayakları Sebebiyle Oluşan Daralmanın Oyulma Ve Akım Karakteristiklerine Etkisi Ve Oyulmayı Azaltıcı Düzeneklerin Araştırılması". Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.), 1 OCTOBER 2011 – 1 APRIL 2014. Local Coordinator, Mete Köken.

"Su Alma Yapılarında Girdap Oluşumu Ve Önlenmesi İçin Gerekli Düzeneklerin Belirlenmesi". Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.), 1 APRIL 2011 – 1 APRIL 2013. Local Coordinator, Mustafa Göğüş.