17.06.2020 Summer Practice

Yaz Stajı Hakkında Genel Bilgiler

1. Online Başvuru

Online başvuru yapamayanlar bu formu doldurmadan önce Yaz Stajına başvurmalıdır. 

2. Yaz Stajı Onay Formu

Bu formdaki bilgiler öğrenciler tarafından çevrimiçi başvuru formuna yazılır.

Yaz stajı sonrasında şirket tarafından imzalanan bu formun aslı nüshası Yaz Stajı'na teslim edilir.

3.Zorunlu Staj Yazısı

4. Sağlık Hizmetlerinin Tanınması

Kendi ailesinden sağlık hizmeti alanların tanınması

Kendi ailesinden sağlık hizmeti almayanların tanınması

5. Yaz stajına başlamadan 2 gün önce Yaz Stajı'ndan 'sigorta beyanı' alabilirsiniz.

Sigorta beyanı yaz stajı yaptığınız şirkete teslim edilmelidir.

6. 'Yaz stajı yapmak' için hazırlanan belge zorunludur (Gerekirse, bu formu K1-209 Yaz Stajı'ndan temin edebilirsiniz)

Yaz stajı raporumu nasıl hazırlamalıyım?

Özet Formu

Yaz stajı özet formunu nasıl kullanmalıyım?

'Yaz stajı yapmak zorunludur' (İngilizce / Türkçe)

Yurtta kalmak için gerekli form

(Bu belgeleri Yaz Stajı'ndan edinebilirsiniz)

1. Şirket tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş başvuru formu

2. Süpervizör Anket Formu (Bu form stajyerden sorumlu kişi / şirket tarafından doldurulacaktır.)

3. Yaz stajı raporunuzu Yaz Stajı Rehberi'nin ilk sayfası (öğrenci ve staj bilgileri) ile birlikte Yaz Stajı'na gönderin ve raporunuzu değerlendirecek öğretim üyesi dersini ekleyin.

4. Süpervizör tarafından değerlendirilen yaz stajı kılavuzunun 2. veya 3. sayfası imzalı ve mühürlü kapalı bir zarf içinde el veya posta yoluyla Yaz Stajı'na teslim edilmelidir.

Bunun ikinci kopyası şirkette kalacaktır. 

Yaz Uygulaması Kılavuzu (- 209 Staj Ofisi veya indirebileceğiniz Sen K1 gelen alabilirsiniz burada )

Yaz Stajı Yerleri

K1-209

Tel: 0312210 74 10

e-posta: turanb@metu.edu.tr