YAZ STAJI KAYDI VE RAPOR TESLİMİ HAKKINDA DUYURU 

Değerli Öğrencilerimiz,

Bu dönem yaz stajı raporlarınızı CE400 All Sections ODTUClass sayfasından, staj dersine kayıt olduğunuz section numarası olan Assignment'a yükleyerek teslim edeceksiniz (dosya türleri Word, pdf, bulanık olmayan net taranmış/scan edilmiş/fotoğraf/image dosyası vb olabilir). Staj raporunuzu baskı/çıktı alarak teslim etmeniz gerekmemektedir.

Staj Raporlarını teslim etmek için son tarih 17 Ekim 2022 Pazartesi saat 23:59'dur.

Probation durumundaki öğrenciler staj dersine ders kaydı yapamasalar da raporlarını bu tarihe kadar teslim etmek zorundadır.

Kayıtlarınıza, raporunuzu değerlendirecek öğretim üyesinin section'ı ile CE400 dersini eklediğinizi ve kayıt onay danışmanınızın onayını aldığınızı kontrol ediniz.

Staj raporunuz ile birlikte en geç 17 Ekim saat 17:00'ye kadar aşağıdaki (1), (2) ve (3) no'lu dokümanlar bölümümüz K1 BİNASI 209 no'lu odada Belgin Turan hanıma teslim edilmelidir (sorularınız olursa Belgin Hanıma email gönderebilirsiniz: turanb@metu.edu.tr):

1. Firma tarafından imzalı ve mühürlü Yaz Stajı Onay Formu (bu linkteki dokümanda https://ce.metu.edu.tr/en/system/files/stajrehberi_summerpracticeguide_2..., sayfa 5/10 İngilizce, veya Sayfa 6/10 Türkçe)

2. Staj Yeri Anket Formu (stajyerden sorumlu kimse/firma dolduracaktır) (bu linktedir: https://ce.metu.edu.tr/tr/system/files/staj_yeri_anketi_turkce.xlsx)

3. Staj Rehberinin 2. sayfası (Staj Başarı Belgesi) notlandırılmış olarak imzalı ve mühürlü kapalı zarf içinde elden ya da posta ile staj ofisine teslim edilecektir. İkinci nüshası staj yapılan firmada kalacaktır. (Bu sayfa, bu linkteki dokümanda https://ce.metu.edu.tr/en/system/files/stajrehberi_summerpracticeguide_2..., Sayfa 3/10'dur)

ODTÜClass'taki Assignment'a yüklemeniz gerekenler aşağıdaki (4) nolu maddede belirtilmiştir. Yukarıdaki (1), (2) ve (3) no'lu dokümanlar K1/209 no'lu odada Belgin Turan hanıma teslim edilmelidir.

4. Staj Raporunuz ve imzalı mühürlü Günlük Özet Formları

YAZ STAJININ HER GÜNÜ İÇİN DOLDURULMUŞ VE İMZALANMIŞ GÜNLÜK ÖZET FORMLARI OLMADAN TESLİM EDİLEN STAJ RAPORLARI KABUL EDİLMEYECEKTİR. Günlük Özet Formları isterseniz ayrı bir dosya olarak ODTÜClass'taki Assignment'a yüklenebilir.

YAZ STAJI SONRASI 2 (iki) DÖNEM CE400 STAJ DERSİNİ KAYITLARINA EKLEYEMEYEN ÖĞRENCİLERİN STAJI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. BU KURAL SINAMALI (Probation) DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN DE GEÇERLİDİR.

-----------------------------------------------------------------

Yaz Döneminde Stajını Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine!

Staj Yeri Tercihi ve Bilgi

Öncelikle yapmanız gereken şey stajınızı yapabileceğiniz ve en az bir inşaat mühendisinin olduğu uygun bir yer bulmanızdır.

CE 300 Stajı Şantiye stajıdır (20 iş günü). CE 400 Stajı Şantiye veya Büro (proje) stajı şeklinde yapılabilir (30 iş günü).

Staj yapılan iş yerinde Cumartesi günleri çalışılıyor ise; Cumartesi iş günü olarak sayılacaktır. Ancak kamu kurumları gibi Cumartesi çalışmayan yerler bu kapsam dışındadır. Cumartesi çalışma durumunun günlük özet formunda stajyerden sorumlu yetkili amir tarafından imzalanmış olması gerekir.

Staj Online Başvurusu

Staj yapacağınız şirket'e " Staj Zorunlu" belgesini (şirket talep ediyorsa) K1-209 nolu ofisten alarak teslim edip "Yaz Stajı Onay Formunu" staj web sitesinden temin ederek gerekli işlemleri başlatabilirsiniz.

Yaz stajı onay formundaki bilgiler öğrenci tarafından online başvuru formuna yazılır. Staj sonrasında ise firma tarafından imzalı olarak hazırlanan formun orijinali kayıt döneminde Staj Ofisine teslim edilir.

Staja başlamadan 15 gün önce (özel durumlarda staj ofisi ile görüşebilirsiniz) online giriş işlemlerinizi yapabilirsiniz (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar).

Sigorta beyan ve taahhütnamesini (ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar/ almayanlar şeklinde) doldurup staja başlamadan staj ofisine teslim etmelisiniz (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar veya http://pdb.metu.edu.tr/diger-formlar ).

Staj yapılacak firmaya teslim edeceğiniz sigorta bildirgelerinizi staja başlayacağınız tarihin 2 veya 3 gün öncesinden Staj Ofisinden temin edebilirsiniz.

Staj yaparken ihtiyacınız olabilecek yazışmaları staj ofisinden temin edebilirsiniz. Bu belgeler;

1-Staj yaptığınız yer için "staj yapması zorunludur" belgesi,

2-Yurt dışında staj yapacak öğrencilere İngilizce olarak staj yapması zorunludur belgesi,

3-Staj yaptığınıza dair kaldığınız yurda açıklamalı bir yazı.

Gerektiği takdirde bu belgeleri K1- 209 nolu staj ofisinden temin edebilirsiniz.

Staj Rehberi Temini

Staj rehberini http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar sayfasından çıktı alabilirsiniz.

Staj rehberinin;

a-İlk üç sayfasına fotoğrafınızı yapıştırıp, bilgilerinizi doldurmalısınız. İlk sayfa raporunuzun önüne eklenecektir. 

b-İngilizce nüshaları yurt dışında staj yapacak öğrencilerimiz dolduracaktır.

Staj Raporlarınızı "Dönem Başında" getirirken;

Bu yıl staj raporları Ekim ayı içerisinde duyuru yapılacak olan tarihlerde (Add-Drop haftasında) Staj Ofisine teslim edilecektir. Raporlarınızı zamanında teslim edebilmeniz için vaktinde hazırlamanız beklenmektedir, geç raporlar kabul edilmeyecektir. Staj raporu teslim edilmeyen stajlar başarısız sayılacaktır.

Staj Ofisine getirilecek belgeler;

1-Staj rehberinin 2. ve 3. sayfasının biri staj yaptığınız kurumda kalacak diğeri kapalı, imzalı ve mühürlü zarf içinde elden ya da posta yoluyla,

2-İşverenin doldurduğu Anket formu (http://ce.metu.edu.tr/tr/stajlar),

3-Yaz Stajı Onay Formu,

K1-209 nolu staj ofisine teslim edilecektir.

CE Staj Ofisi

ŞİRKETTEN ÜCRET ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE! (Kamu Kurumlarında Staj Yapacak Öğrenciler Bu Formu Doldurmayacaklar)

02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun'un 48'inci maddesi ile 3308 sayılı Kanuna Ek Geçici 12'nci maddesi ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı ve ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin devlet katkısı olarak ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile bunlara ait işletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler, staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan öğrenciler hariç diğer şirketlerde ücret karşılığı staj yapan öğrencilere ödenen ücretin yukarıda belirtilen kısmı İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

Söz konusu ödeme, özel işletmelere aktarım şeklinde yapılacağından, Üniversitemiz öğrencilerinden zorunlu staj eğitimine tabi olup, işletmelerle imzaladığı sözleşme gereği ücret alanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilebilmesi için aşağıdaki belgelerin staj ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

1-Staj yapacağı yerden asgari ücretin yüzde 30'unu aldığını sözleşmeyle belgelemesi

2- İşletmedeki çalışan sayısının belgelenmesi,

3-Şirketin IBAN numarası,

4-http://pdb.metu.edu.tr/stajyer web adresinde yer alan "İşsizlik Fonu Katkı Formu"nun eksiksiz doldurulması beklenmektedir.

 


Last Updated:
18/10/2022 - 15:26