2022 Ulusal Staj Programı

Stajlar Genel Bilgi

Staj Duyurular

1. Online Başvuru

Online başvuru yapınız

2. Yaz Stajı Onay Formu

Bu formdaki bilgiler öğrenci tarafından online başvuru formuna yazılır.

Staj sonrasında firma tarafından imzalı olarak hazırlanan formun orjinali dönem başında  ne şekilde teslim edeceğinizi duyurularımızdan takip edebilirisiniz. 

3. Zorunlu Staj Yazısı

4. Sağlık Hizmeti için Sigorta Beyan ve Taahütnamesi

Ailesi Üzerinden Sağlık Hizmeti Alanlar İçin Taahütname

Ailesi Üzerinden Sağlık Hizmeti Almayanlar İçin Taahütname

5. Staja başlamadan 3 gün önce ''sigorta bildirgenizi'' e-devlet üzerinden temin edebilirsiniz.

Sigorta bildigenizi staj yapacağınız firmaya teslim edilmesi gereklidir.

Staj Raporu Nasıl Hazırlamalıyım?

Özet Formu

Staj Özet Formunu Nasıl Kullanmalıyım?

Staj Yapması Zorunludur Belgesi (İngilizce / Türkçe)

Yurtta Kalmak İçin Yazı

(Bu belgelere web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.)

1. Firma tarafından imzalı ve mühürlü Yaz Stajı Onay Formu

2. Staj Yeri Anket Formu (Stajyerden sorumlu kimse/firma dolduracaktır.)

3. Staj raporuınuzu; staj rehberinin ilk sayfası (öğrenci ve staj bilgileri) ile birlikte staj ofisine teslim ediniz ve raporunuzu değerlendirecek öğretim üyesinin staj ders grubunu kayıtlarınıza ekleyiniz.

4. Staj Rehberinin 2. veya 3. sayfası (Staj Başarı Belgesi) notlandırılmış olarak imzalı ve mühürlü kapalı zarf içinde ne şekilde teslim edeceğinizi duyurularımızdan takip edebilirsiniz. 

İkinci nüshası staj yapılan firmada kalacaktır.

Staj Rehberini buradan indirebilirsiniz.

Places for Summer Practice

Sıkça Sorulan Sorular:

  •  Staj yerimi kendim mi bulacağım?

Yanıt:

  •  Staj yeri bulamazsam ne yapmalıyım?

Yanıt:

  •  İki stajım da şantiye olabilir mi?

Yanıt:

  • Staj raporu ne zaman teslim ediliyor?

Yanıt:

  • Stajla ilgili ne zaman hangi derse kayıt olmam gerekiyor?

Yanıt:

  • Staj notu neye göre veriliyor?

Yanıt:

- - - -

İletişim:

Belgin Turan

Ofis: K1-209

Tel : 0 312 210 74 10

email : turanb@metu.edu.tr