Yüksek Çözünürlüklü Logolar

Düşük Çözünürlüklü Logolar


Bölüm başkanlığınca oluşturulan yeni logoda bazı sembollere yer verildiği görülmektedir.

1. ODTÜ amblemindeki kırmızı beyaz renkler hakimdir.

2. Amblemde bulunan 9 kırmızı yıldız, DALLARIMIZI sembolize etmektedir. Bunlar,

a. Yapım yönetimi

b. Yapı malzemeleri

c. Geomatik

d. Geoteknik

e. Kıyı Deniz

f. Hidromekanik

g. Su kaynakları

h. Yapı mühendisliği

i. Ulaştırmadır.

3. Kırmızı yıldızlar arasında bulunan simli yıldızlar İLKE VE İDEALLERİMİZİ sembolize etmektedir:

a. Donanımlı, öğrenen, sorgulayan dünya standardında iyi mühendisler yetiştirmek

b. Doğruluk ve Etik

c. Çalışkanlık ve Üretkenlik

d. Yenilikçilik, Araştırma & Geliştirme, Yaratıcı Düşünce

e. Liderlik

f. Ekip çalışması, uluslararası çalışmalar

g. Sürdürülebilirlik

h. Topluma hizmet

i. Sektörle iletişim, işbirliği ve uygulamaya teknik katkı

4. Yuvarlak şekle sahip amblem dünyayı simgelemektedir.

5. Amblemin üstünde altında ve yanlarındaki küçük oklar, kuzey, güney, doğu ve batı yönlerde tüm dünyaya yayılıp inşaat mühendisliğinin her alanında, her coğrafyada, farklı yapı türleri için çalışmalar yapmayı, uluslararası standartları ve işbirliklerini anlatmaktadır.

6. Bu işaretler aynı zamanda üstte taş-beton, altta su ve yeraltı kaynakları, sağda doğal malzemeler ve ahşap, solda toprak ve çelikten oluşan hem ana elementler benzetmesi yapmakta hem de alanımızda kullanılan malzeme sınıfları sembolize edilmektedir. Evrilen yeni formunda, daire içindeki gri, kahverengi, mavi ve yeşil renkler sırasıyla betonarme ve çelik yapılar, zemin-toprak (tüneller vb yer altı yapılar), su (kıyı yapıları, deniz, akarsular, yeraltı suyu, göller, kar, yağmur, hidromekanik vb), yenilikçi, çevre dostu, alternatif malzemelerle yapılar (ahşap, karbonfiber, yığma, mağara vb) simgelemektedir.

7. Bu işaretler aynı zamanda bina, köprü, baraj, boru, kazık, tünel gibi yapısal ögeleri göstermektedir. Dairesel formda "dünya" benzetmesi aynı zamanda dünyayı çepeçevre dolaşan yollar, sonsuz döngüde su boruları, tren traversleri vb ulaşım ve su dalımızı da çağrıştırmaktadır.

8. Amblemi oluşturan çark şeklindeki dış çeper, çalışmayı ve çalışkanlığı, mühendislik aklını, emeği, ülkemizin ekonomik lokomotifi olan inşaat sektörü ve mühendis ile çalışma gücünü sembolize etmektedir.

9. Amblemin ortasında bulunan "BARET", İnşaat Mühendislerinin simgesidir.

10. Ortada bulunan C ve E harfleri Civil Engineering kısaltması olup aynı zamanda kadın ve erkek İnşaat Mühendislerini simgelemektedir; yan yana çalışanları, iş arkadaşlığını ve iş birliğini göstermektedir. Aynı zamanda şapkanın altında bulunan CE ve altta METU yazıları, arkada kavisli ODTÜ amblemi yapılarıyla baretin altında bulunan bir insan yüzünü andırmaktadır, İnşaat Mühendisliğinin insan ve medeniyetle olan ilişkisini vurgular niteliktedir.

11. Arka planda silik konulan ODTÜ amblemi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün ODTÜ'nün ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir.