- Ülkemizde İnşaat Mühendisliği alanında en üstün nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimi vererek, yüksek potansiyele sahip öğrencilerin Bölümümüzden mümkün olan en fazla kazanımla mezun olmalarını sağlamak

 

- Öncelikleri ülke sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak ve akademik insan kaynakların değişimini ve hareketliliğini sağlamak olan, bu öncelikleri lisansüstü eğitim etkinlikleriyle birleştiren, uluslararası standartları ve açılımları da göz önünde bulunduran ileri düzeyli araştırma projelerini hayata geçirmek.

 

- Toplumun ve çeşitli kurumların karşılaştıkları problemlerin çözümüne yardımcı olmak üzere edinilmiş uzman bilgi birikimini paylaşmak ve yaymak

 

- Eğitim, araştırma ve kamu sektörü alanlarındaki görevlerimizi yerine getirirken, hem fiziksel altyapımız hem de insan kaynaklarımız ile ilgili kalite yönetiminin kesintisiz devamını sağlamak