Teknik Olmayan Dersler ve Serbest Seçmeli dersler nasıl alınır? (NTE ve FE dersler)

Serbest Seçmeli Dersler : Üniversitemiz Bölümlerinin en az 3 kredili 2, 3 ve 4. sınıf derslerinden ilgili Öğretim Üyesi, ilgili bölüm ve danışman onayı ile alınabilir. 
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler : Mühendislik Fakültesi Dekanlığının web sayfasında (http://muhfd.metu.edu.tr/nte-courses ) belirtilen listelerde yer alan dersler alınabilir.

4. Sınıf Olma Koşulu nedir?

Üçüncü sınıf sonunda 4. sınıftan ders alabilmek için lisans öğrencilerimizin 2. sınıf derslerini tamamlamış ve 3. sınıf derslerinden 4 tanesi “CE305, CE353, CE366, CE372, CE382 ve CE383” grubundan olmak üzere en az 5 tane üçüncü sınıf dersini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Eğer bir 4. sınıf öğrencisi bu şartları sağlamıyorsa minimum ders yükü olan 3 dersi tamamlamak için öğrencinin ortalaması dikkate alınarak 1 veya 2 TE ders Bölüm Başkanlığımız izniyle verilebilir. 
Öğrenciler 2 teknik seçmeli dersten 1 tanesini Bölüm Başkanlığımızın onaylaması koşuluyla Mühendislik Fakültesine bağlı diğer bölümlerden alabilirler.

CE410 ve Zorunlu Seçmeli Dersler nasıl alınır?

Öğrencilerin 4. Sınıf derslerinden olan CE410 dersi ile Restricted Elective derslerini alabilmeleri için 1. ve 2. Sınıf derslerini tamamlamış olmaları, 3. Sınıf derslerinden ise CE305, CE353, CE366, CE372, CE382, CE383 derslerinden en az 4 tanesini geçmiş olmaları gereklidir.

Teknik Elektif Dersler nelerdir nasıl alınır?

TE dersler bölümün ilan ettiği listelerden alınabilmektedir. Özel durumlarda TE derslerden 1 tanesi Mühendislik Fakültesine bağlı diğer bölümlerden en az 3. sınıf dersi ve 3 kredi olacak şekilde danışman onayı ve Bölüm Başkanlığı’na dilekçe vererek alınabilir.