Lisansüstü Yönetmeliği

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAM ÖZETİ

1 ZORUNLU DERS (CE518*)

6 SEÇMELİ DERS

1 SEMİNER DERSİ (CE520**)

 Kredili dersler ve CE518 ile CE520 dersi ilk dört dönemde alınıp başarılı olunmalıdır.

 TEZ DERSLERİ (CE500+CE8XX)

Tez Danışmanı atadıktan sonra her dönem mezun oluncaya kadar kayıtlı olunmalıdır.

Örnek Kayıt: Yükseklisans Açıklamalar

TEZ SINAVI (Tez Sınavına girecek öğrenci Yönetmeliklerde belirtilen tarihlerde Tez Jürisi Atama Formu doldurmalı (5 asil 2 yedek üyenin asilden ve yedekten birer tanesi Başka Üniversiteden Öğretim üyesi olması koşuluyla) Forma ek olarak Transkript, Müfredat, Spiralli Tez Taslağı, Orjinallik Raporu evraklarını teslim etmelidir.)

 

 • İlgili yönetmelik
 • *CE518 dersi sadece sonbahar döneminde verilmektedir. Araştırma metodları ve etik konularını içermektedir. Son döneme bırakılmaması önerilmektedir.
 • **Seminer dersi CE520 "Graduate Seminar" dersi, ders alma aşamasında mutlaka alınmalıdır. Ders, tez çalışmalarınının literatür araştırması ve/veya modelleme kısmını içeren bir seminer vermeyi gerektirdiğinden tez danışmanının atamasından sonra alınması önerilmektedir.


DOKTORA PROGRAMI

PROGRAM ÖZETİ

ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI  (CE600 dersi kapsamında en fazla 2 kez sınava girilebilir)

6 SEÇMELİ DERS

1 ZORUNLU DERS (CE518 Bu dersi Yükseklisans Programında alan öğrenciler bu dersten muaf olacaklar ancak bu ders yerine 3 kredili başka bir ders alacaklardır)

1 SEMINER DERSI (CE620)

TEZ DERSLERI (CE600+CE9XX ilk dönemden itibaren her dönem kayıt olunmalıdır)

DOKTORA YETERLIK SINAVI (Dersler bittiğinde en geç 5. dönemde DYS ye girilir en fazla 2 kez sınava girilebilir)

TEZ İZLEME KURULU ATAMASI Başarılı olunca 1 ay içerisinde Tez İzleme Kurulu Ataması yapılır FBE sayfasında Formu var)

TEZ ONERISI SAVUNMASI (DYS den 6 ay sonra MAYIS veya KASIM ayında Tez İzleme Kurulu önünde Tez Önerisi Savunması yapılır FBE sayfasında Formu var)

TEZ IZLEME KURULU TOPLANTILARI OCAK-HAZİRAN ve TEMMUZ-ARALIK dönemlerinde her dönem için 1 adet Tez İzleme Kurulu toplantısı yapılır ve Form ile birlikte Türkçe İngilizce Özet verilir FBE sayfasında Formu var)

TEZ SINAVI (Tez Sınavına girecek öğrenci Yönetmeliklerde belirtilen tarihlerde Tez Jürisi Atama Formu doldurmalı FBE sayfasında Formu var (5 asil üyenin ikisinin ve 2 yedek üyenin birinin Başka Üniversiteden Öğretim üyesi olması ve TİK Üyelerinin de formda olması koşuluyla) Forma ek olarak Transkript, Müfredat, Spiralli Tez Taslağı, Orjinallik Raporu evraklarını teslim etmelidir.)

Doktora tez jürisine girmeden önce doktora tez çalışmalarından ve doktora tez danışmanı hocası ile birlikte en az 1 (SCI, SCIE) dergi makalesi submit etmiş olma kuralı getirilmiştir, bu kural 1 Ocak 2023 tarihinden sonra doktora jürisine girecek olan kişilere uygulanacaktır.

Örnek Kayıt: Doktora Açıklamalar


CE620 ve CE600 hakkında:

CE620

Doktora Programına Lisans derecesi ile programa kabul edilen öğrenciler CE518, CE620 ve 6 Kredili Seçmeli derslerini ilk 6 dönem içinde tamamlamak zorundadır.

Doktora Programına Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler CE518, CE620 ve 6 Kredili Seçmeli derslerini ilk 4 dönem içinde tamamlamak zorundadır.

CE600

Doktora programına kayıt olan öğrenciler ilk dönemlerinde CE600 dersi kapsamında ön değerlendirme sınavına girmek zorundadırlar

Ön değerlendirme sınavı her dönemin bitiminde derslerin kesildiği gün yapılır.

Bu sınavdan 1 defa kalındığında ertesi dönem yine derslerin kesildiği gün aynı sınava girmek gerekmektedir.

Öndeğerlendirme Sınavı Uygulama ve Düzenleme İlkeleri


 • Doktora Yeterlik Komitesi

  BAŞKAN = PROF. DR. AHMET TÜRER

  ÜYE = PROF. DR. ZAFER BOZKUŞ

  ÜYE = DOÇ.DR. OZAN CEM ÇELİK

  ÜYE = DOÇ.DR. SERDAR GÖKTEPE

  ÜYE = DR. ÖĞR.ÜY. GÜZİDE ATASOY ÖZCAN

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 • Tez İzleme Komitesi

  Tez Önerisi Savunması yapmış olan öğrenci takip eden (Haziran veya Aralık) her 6 ayda bir tezindeki gelişmeleri ve değişiklikleri tez izleme komitesi önünde savunmak ve bunu tutanak ile bölüm başkanlığına bildirmek zorundadır. CE 600 dersinin notları bu tutanaklar takip edilerek bölüm başkanlığımızca verilmektedir.

 • Tez Savunması

  Tez yazım kurallarına göre tamamladığında FBE'nin web sayfasında yer alan tez jürisi atama formu (asil üyelerin 3’ü TİK üyesi olmak şartıyla asil ve yedek üyelerden de bir tanesi başka bir üniversiteden tam zamanlı öğretim üyesi olması koşuluyla) (yardımcı tez danışmanı jüride yer alamaz) danışman ile birlikte doldurulup tamamlandığında tez ile birlikte bölüm öğrenci işleri ofisine jüri tarihinden en az 30 gün önce teslim edilmelidir. Fen bilimleri tarafından formatı incelenen tezden birer tane jüri üyelerine en az 30 gün önce dağıtılmalıdır.

Doktora tez jürisine girmeden önce doktora tez çalışmalarından ve doktora tez danışmanı hocası ile birlikte en az 1 (SCI, SCIE) dergi makalesi submit etmiş olma kuralı getirilmiştir, bu kural 1 Ocak 2023 tarihinden sonra doktora jürisine girecek olan kişilere uygulanacaktır.

 

Doktora Yeterlik Sınavı (DYS) (Mayıs veya Kasım) (Sınav Sonucu CE600 notu olarak işlenir), (Doktora Yeterlik Sınavını geçen öğrenci 1 ay içinde Tez İzleme Komitesi atar ve tutanağı Bölüm Öğrenci İşleri Ofisine teslim edilir, 6 ay içinde Tez Önerisi Savunması yapar ve tutanağı Bölüm Öğrenci İşleri Ofisine teslim edilir ve her 6 ayda bir mezun oluncaya kadar Tez İzleme Komitesi toplanır ve tutanağı Bölüm Öğrenci İşleri Ofisine teslim edilir.)

Tez Önerisi Savunması (DYS’de başarılı olan öğrenci DYS’den 6 ay sonra “Mayıs veya Kasım” Tez Önerisi Savunması yapar, Bölüme teslim ettiği tutanaktaki not CE600 notu olarak işlenir.)

Tez İzleme Kurulu (Tez Önerisi Kabul edildikten sonra her 6 ayda bir “Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık” mezun oluncaya kadar Tez İzleme Kurulu önünde tezinin ilerlemesini anlatır, Bölüme teslim ettiği tutanaktaki not CE600 notu olarak işlenir.)

 

Sayfa adresi: FBE SAYFASI ve Formlar Konuya ilişkin Yönetmeliği mutlaka okumalısınız.

 

Örneğin;

Madde:44 bent (6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

Madde:44 bent (4) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.