Koronavirüs Salgını Nedeniyle Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerinin Kayıt Dondurma ve Ders Bırakma Başvuruları

DİLEKÇELER


GEREKLİ BELGELER

Kayıt Dilekçesi

Dilekçe (Mazeretin belirtilmesi gerekmektedir)

Danışman Yazısı

Kayıt talep edilen bütün derslerin öğretim üyesinden dersi alabileceğine dair onay yazısı

Program İçinde Ders Saydırma Dilekçesi

Dilekçe

Danışman Yazısı

Başka Üniversite veya iki farklı ders (NTE, TE ve FE dersler hariç) (Yan Dal, Yatay Geçiş vs.) Ders Saydırma Dilekçesi

Dilekçe

Danışman Yazısı

Sayılacak dersin öğretim üresinden sayımın uygunluğu (ders içeriği bakımından) yazısı

Ders İçerikleri

Transkript

İzin Dilekçesi

Dilekçe  (Gerekçenin belirtilmesi gerekmektedir)

Danışman yazısı

İzin isteme gerekçesinin belgesi

Erasmus Gidiş Dilekçesi

Dilekçe

Kabul yazıları

Ders içerikleri

Erasmus gidiş formu (imzalar tamam)

Sayım yapılacak dersler için buradaki Öğretim Üyelerinden uygunluk yazısı

Programa katılmadan önceki dönem ve genel not ortalamalarının (GPA ve CGPA) 2.50’den düşük olmaması gerektiği ile ilgili dilekçe (MFD sayfasından ulaşılabilir)

İzin dilekçesi

Danışman yazısı

Erasmus Dönüş Dilekçesi (Ders Saydırma)

Dilekçe

Transkript (Gidilen okula ait)

Erasmus dönüş formu (imzalar tamam)

Ders içerikleri

Sayım yapılacak dersler için buradaki Öğretim Üyelerinden uygunluk yazısı

Danışman yazısı

Exchange Gidiş Dilekçesi

Dilekçe

Kabul yazıları

Ders içerikleri

Sayım yapılacak dersler için buradaki Öğretim Üyelerinden uygunluk yazısı

İzin dilekçesi

Danışman yazısı

Exchange Dönüş Dilekçesi

Dilekçe

Kabul yazıları

Ders içerikleri

Sayım yapılacak dersler için buradaki Öğretim Üyelerinden uygunluk yazısı

Danışman yazısı