Geleceğimiz farkımızdır, farkımız geleceğimizdir.

 

-Verimlilik ihtiyacının bilincinde olarak Üniversite içerisinden başlayarak toplumumuza, ülkemize, mesleğimize, bilime ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu devamlı gözden geçirmek

 

-Teknoloji, bilgi erişimi ve bilgi ilerlemesindeki en son gelişmelerin hızlı ve etkili bir şekilde müfredata ve araştırma konularına aktarılması için gerekli yöntem ve mekanizmaları oluşturmak 

 

-Tüm eğitim ve araştırma etkinliklerinde mesleğin teknik boyutlarının olduğu kadar ahlaki, sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik yönlerini de dikkate almak

 

-Gelecek için planlayıp yeniliklere çabuk uyum sağlamak

 

-Mevcut başarımıza göz ardı edilemeyecek şekilde katkıda bulunmuş olumlu geleneksel niteliklerimizi korumak

 

-Öğrencileri; inşaat mühendisliği problemlerinin tanımlanması, çözümü, sentezlenmesi ve tasarımı için gereken bilgi, kabiliyet ve yaratıcı düşünce ile donatmak

 

-Ülkemizin ihtiyaçların yönelik olmasının yanı sıra, mesleğe ve bilime katkı sağlayan çalışmalara öncülük etmesi gereken araştırma etkinliklerine önem vermek 

 

-Öncelikle ülkemizin yararı için ve genel olarak tüm insanlığın yararı ve gelişimi için edinilmiş olan bilgi birikimini aktarma ve paylaşma yoluyla hizmete sunmak

 

-Eğitim ve araştırma için gereken fiziksel ortamı sürekli geliştirmek ve ilerletmek

 

-Kısacası; öğrencisi, öğretim görevlisi, idari kadrosu ve mezunlarıyla her daim öncü, lider olmak ve mükemmeli yakalamak için gayret göstermek

 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünü diğerlerinden farlı kılan da bu istek ve gayrettir. Bu nedenledir ki; "Geleceğimizi şekillendiren farkımızdır, bizi farklı yapan ise geleceğimizdir."