ÇİFT ANA DAL / YAN DAL PROGRAMLARI

Çift ana dal yan dal programları ve başvuruları ile ilgili bilgi ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında görülebilir:

https://oidb.metu.edu.tr/tr/cift-anadal-yandal-basvurulari

ÇİFT ANA DAL:

Bölümümüz öğrencileri içinde başka bir bölümde çift ana dal programında okuyan öğrenci sayısı yılda yaklaşık 10 kişiden azdır, bu sayı toplam öğrenci sayımız içinde oldukça küçük bir orana denk gelmektedir. Çift ana dal programını başarı ile bitiren öğrenci sayısı, yılda 1 kişiden azdır (*aşağıdaki nota bakınız).

Çift ana dal programında okuyan öğrencilerimizin en yaygın olarak okudukları bölümler (sırasız olarak):

Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya bölümleridir.

YAN DAL:

Bölümümüz öğrencileri içinde başka bir bölümde yan dal programında okuyan öğrenci sayısı yılda ortalama 18 kişi mertebesindedir. Yan dal programını başarı ile bitiren öğrenci sayısı yılda 1 kişiden azdır (*aşağıdaki nota bakınız).

Yan dal programında okuyan öğrencilerimizin en yaygın olarak okudukları bölümler (sırasız olarak):

Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği (bunlar içinde büyük çoğunluğu "Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama" yan dal programındadır), Maden Mühendisliği, Mimarlık, İşletme, Şehir ve Bölge Planlama, Ekonomi, Yabancı Diller, Matematik, Fizik, Sosyoloji bölümleridir.

Not:

*2009-2021 yılları arasında (toplam 12 yıllık zaman dilimi içinde) çift ana dal programını başarı ile bitiren öğrenci sayısı toplam 7, yan dal programını başarı ile bitiren öğrenci sayısı toplam 8'dir.