Proje Başlığı: CRAFT: Türkiye'de Kültürel Miras için İklim Değişikliği Risk Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi

Fonlayan Kuruluş: Birleşik Krallık Beşeri Bilimler Araştırma Kurulu (Arts and Humanities Research Council, AHRC, http://www.ahrc.ac.uk, Global Challenges Research Fund, GCRF)

Projenin Amacı: Heyelan ve ani taşkınların İstanbul’da seçilecek kültürel miras sahaları üzerindeki etkisini, iklim değişikliği senaryolarını göz önüne alarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile duyarlılık ve hasar görebilirlik haritaları üzerinden değerlendirmektir.

Türkiye, 18 UNESCO Dünya Mirası alanı vegeçici listedeki 85 alanı ile dünyanın arkeolojik ve kültürel açıdan en zengin ülkelerindenbiridir

(https://whc.unesco.org/en/statesparties/tr). Ani taşkınlar ve heyelanlar Türkiye'deki en yıkıcı etkileri olan doğal afet türlerindendir. Türkiye'deki

taşkınların etkileri, özellikle son yıllarda ülkenin büyük şehirlerinde ciddi şekilde hissedilmektedir. 15 milyon nüfusuylaTürkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul, ve

kentin UNESCO Dünya Mirası olan tarihi alanları, değişen iklim koşulları altında yoğun yağışların bir sonucuolarak son zamanlarda sık sık ani taşkınlara maruz

kalmıştır. Tüm dünyada iklim modellerinde değişiklik olduğuna dair göstergeler ortaya konmaktadır. İklim değişikliği tahmin çalışmaları, Türkiye'de Marmara ve Karadeniz

bölgelerindeaşırı yağış ve sellerin oluşma olasılıklarının artacağını öngörmektedir.Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi, ICOMOS tarafından da

belirtildiği üzere, Türkiye'deki kültürel mirasın sel ve heyelan duyarlılık haritalarının çıkarılmasına ve özellikle İstanbul'daki anıtların risk yönetimine acil

ihtiyaç vardır. Bu araştırma, bu acil ihtiyaca doğrudan bir cevaptır. Durham Üniversitesi(İngiltere), Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden multidisipliner bir

uzman ekibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Afet ve AcilDurum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile birlikte çalışarak, İstanbul'daki Tarihi Yarımada ve UNESCO Dünya Miras

alanlarında, özellikle taşkın ve heyelanlarolmak üzere, iklim değişikliğinin uzun ve kısa vadeli olumsuz etkileri içinrisk değerlendirme çalışmaları yürütecektir. Bu

pilot çalışma ile kültürel mirasiçin yeni bir iklim değişikliği risk değerlendirme çerçevesi geliştirilecektir. Buaraştırmanın temel amacı, yatırımları daha verimli hale getirmeye yönlendirecek yeni bir metodolojiden yararlanarak İstanbul içinde daha dayanıklı vesürdürülebilir bir kültürel mirasa ulaşmaktır. Bu amaç doğrudan, BirleşmişMilletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri No. 11: Sürdürülebilir Şehirler veTopluluklar; 4'üncü hedefi olan "dünyanın kültürel ve doğal mirasını koruma ve koruma çabalarını güçlendirme"ye yöneliktir.

Proje Süresi: 1 Aralık 2020 – 31 Mart 2022

Total Budget: 149947 GBP

 

Partnerler:

 • Ashraf Osman, Birleşik Krallık (proje koordinatörü)
 • Nejan Huvaj, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Türkiye yerel koordinatörü)
 • Meltem Şenol Balaban, ODTÜ
 • Zeynep Gül Ünal, Yıldız Teknik Üniversitesi
 • David Toll, Durham
 • Marti Lloret-Cabot, Durham
 • Michael Anthony Crang, Durham
 • Mehmet Akif Alkan, AFAD
 • Betül Konukçu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • Emin Yahya Menteşe, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
 • Samprada Pradhan, Durham
 • Olgu Orakcı, ODTÜ
 • Banu Gökmen Erdoğan, YTÜ
 • Anıl Tarancı, ODTÜ
 • Zeynep Ece Atabay, YTÜ
 • Aynur Uluç, ODTÜ


Son Güncelleme:
18/02/2022 - 13:41