Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve şirketler (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, İngiliz Konseyi, DEFRA, NATO, IAEA, JNES, UTM Malezya ve DID Malezya, UNESCO-IOC, FEMA, Güney Kaliforniya Üniversitesi-ABD, Tohoku Üniversitesi Afet Kontrol Araştırma Merkezi-IRIDeS-Japonya ve Rus Bilim Akademisi) tarafından finanse edilen 100'den fazla uygulamalı araştırma projesi yürütülmüştür.

· AB Cost Eylemi CA17105 "Deniz Yenilenebilir Enerji İçin Avrupa Pan Ağı", (Devam ediyor).

· TÜBİTAK 217M722 "Batık Sınır ve Ayrık Elemanlar Sayısal Yöntemleri Kullanılarak Taş Dolgu Kıyı Koruma Yapılarını Oluşturan Birimlerin Hareketinin Modellenmesi" (Devam Ediyor).

· ERASMUS + Proje DESIMAR, "Deniz ve Kıyı Yapıları için Parametrik Tasarım", 2017-2-TR01-KA205-047156, (2017-2019), (Devam Ediyor)

· İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara Sahili Tsunami Tehlike ve Kırılganlık Analizi ve Risk Değerlendirmesi projesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklendi (Tamamlandı).

· Erasmus + Proje TROYO, "Deniz kaynaklı Tehlikelere Karşı Hazırlık için Gençliğin Eğitimi", Erasmus + Temel Eylem 2: Yenilikçilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği, 2015-3-TR01-KA205-024506 (Tamamlandı).

· Avrupa Birliği İnsani Yardım ve Sivil Koruma, DG-ECHO Projesi TSUMAPS-NEAM, "NEAM Bölgesi İçin Olasılıklı TSUnami Tehlike Haritaları, ECHO / SUB / 2015/718568 / PREV26 (Tamamlandı).

· AB-FP7 Projesi ASTARTE (Avrupa'daki Tsunamiler için Değerlendirme, İstikrar ve Risk Azaltma). ENV-2013.604-3 Hibe No. 603839 (Tamamlandı).

· İngiltere Dış Kaynaklar Ofisi (FCO) Projesi, "Türkiye'deki Açık Deniz Rüzgar Yatırımlarını Desteklemede Hukuki, Teknik ve Ticari Yol Haritası" (Tamamlandı).

· RAPSODI (Tsunami Afetleri Gelişkin Dayanımı İçin Koruma Yapıları Risk Değerlendirmesi Ve Tasarımı) projesi, CONCERT-Japonya (FP7), ERA-NET (Tamamlandı).

· AB-FP7 Projesi CoCoNET "Deniz Tabanlı Rüzgar Enerjisi Potansiyeli ile Birleşik Deniz Koruma Alanları için Kıyıdan Kıyıya Ağlar" (Tamamlandı).

· TÜBİTAK 213M534 Rusya ile Ortak Proje (RFBR), "Karadeniz'de Denizel Afetler için Modelleme Araçları", (2014-2016) (Tamamlandı).

· Malta Adalarında ve Türkiye'de Seçilmiş Düşük Seviyeli Kıyı Alanlarının Tsunami ve Deniz Seviyesi Yükselmesine Karşı Risk ve Zarar Görebilirlik Araştırmaları, Malta ile ortak proje (Tamamlandı).

· TÜBİTAK 108M589 "Sediman Modeliyle Desteklenen İklim Değişikliğine Karşı Kıyıların Kırılganlık Analizi" (Tamamlandı).

· Japonya'daki Tohoku Üniversitesi ile ortak yürütülmüş "Akdeniz'de Tarihsel Depremler ve İlişkili Tsunamiler" projesi (Tamamlandı).

· Turgutreis (Bodrum-Türkiye) Tarihi, Kültürel ve Kıyı Manzara Değerlerinin Değerlendirilmesi (Tamamlandı).

· Türkiye'de Seçilmiş Kıyı Alanlarında İklim Değişikliği ve Küresel Isınma için Uyarlanabilir Yönetim Stratejileri, Çevre, Gıda ve Tarım Bakanlığı (DEFRA) İngiliz Hükümeti (Tamamlandı).

· TRANSFER, Avrupa Birliği Avrupa Bölgesi için Tsunami Riski ve Stratejiler (Tamamlandı).

· SEAHELLARC Avrupa Birliği için Deprem ve Tsunami Batı Hellenik Ark Çalışması (Tamamlandı).

· Malezya Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı Astronot Teknolojisi Malezya (Tamamlandı) Bakanlığı Malezya Tsunami Uyarı Sistemi için yazılım geliştirme ve kurulum.