· Dalga Hidrodinamiği: Dalga hareketi ile ilgili temel problemler, dalga kuvvetleri, dalga-yapı etkileşimi.

· Rüzgar Dalgaları: Dalga iklimi, dalga tahmini, dalga istatistikleri, dalga spektrumu, dalga ölçümleri üzerine çalışmalar.

· Kıyı Hidroliği: Deniz akıntılarının, gelgit, rüzgarla sürüklenen akıntıların ve dalga hidrodinamiğinin ölçümü ve matematiksel modellenmesi, su seviyesindeki değişimler, katmanlı akış.

· Kıyı Sedimantasyonu: Kıyı sediman taşınımı, deniz tabanı, kıyı çizgisi ve kumul değişimleri, liman ve nehir ağızlarında birikinti oluşumunu önleme, tarama.

· Kıyı Kirliliği: Kirleticilerin denizlerde taşınımı ve yayılımı, derin deniz deşarjı yapılarının matematiksel modellenmesi ve planlanması, su alma yapıları.

· Kıyı ve Liman Yapıları: Taş dolgu dalgakıranlar, keson ve kompozit dalgakıranlar, yüzer dalgakıranlar, rıhtımlar ve iskeleler, kazıklı yapılar, açık deniz yapıları, su altı boru hatları, deniz yapılarının sismik tasarımı.

· Liman Mühendisliği: Liman planlaması, ekonomik çalışmalar, simülasyon, fizibilite çalışmaları, limanların operasyonel planlaması, limanlar içindeki salınımlar ve akımlar, liman kirliliği, gemi yanaşma yükleri.

· Saha Ölçümleri: Dalga, rüzgar, akım, gelgit, kum taşınımı, kumsal topografyası ölçümleri.

· Dalış Denetimi: Kıyı ve deniz yapılarının su altı video kameralar ile araştırılması ve dokümantasyonu.

· Denizel Afetler Etki Değerlendirmesi: Afetlere karşı dayanıklılık, deniz seviyesinin yükselmesi, tsunamilerin oluşumu, gelişimi ve etkileri, fırtınalar ve tropikal fırtınalar, fırtına kabarması, uygun maliyetli çözümler, erken uyarı sistemleri.

· Kıyı Alanları Yönetimi: sürdürülebilir kaynak kullanımı ve ekolojik mühendislik çözümleri; taşıma kapasitesi analizleri; plaj yönetimi, deniz ve kıyı koruma alanları yönetimi, kırılganlık ve risk analizleri

· Denizel Yenilenebilir Enerji: açık deniz rüzgar enerji potansiyeli, dalga enerjisi potansiyeli, akıntı enerjisi, osmotik enerji, alan seçimi

· Tsunamiler ve tropikal fırtınalar: Tsunamiler ve tropikal fırtınaların modellenmesi, tehlike değerlendirmesi, risk değerlendirmesi, azaltma stratejileri