Son Güncelleme:
02/08/2021 - 18:56

Üstyapı mühendisliği, karayolları ve havaalanları için rijit ve esnek üstyapılar, bitümlü karışımların tasarımı, performans testleri ve asfalt betonu ve rijit üstyapıların modellenmesi, malzemelerin karakterizasyonu, sıcak karışım asfalt, katkı maddeleri, geri dönüşüm, rehabilitasyon ve üstyapı bakımında yeşil teknolojiler üzerine araştırmalara odaklanmaktadır. Laboratuvarımız, tüm geleneksel bitümlü bağlayıcılar ve agrega test ekipmanlarına sahiptir. Bunlara ek olarak ileri karakterizasyon için dinamik kesme reometresi, viskozimetre ve yaşlandırma cihazları, Marshall ve Superpave kompaktörleri, donma ve çözünme kabinleri, TSRST düzeneği ve üniversal test cihazları mevcuttur.

Trafik mühendisliği, ağırlıklı olarak trafik güvenliği (kaza analizi, yaya güvenliği vb.), trafik ağı yönetimi (ağ optimizasyonu, trafik ataması vb.), seyahat talep modellemesi (Yüksek Hızlı Tren, turizm vb.), Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamaları (akıllı kart verileri, Seyahat eden araç verileri ve Bluetooth (BT) üzerine çalışmalar) ve çok disiplinli araştırmalar yürütür. Amaç, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin karmaşık trafik ve seyahat sorunlarını tanımlamalarına, analiz etmelerine ve çözmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaçla multi-disipliner bir çalışma grubu; Seyahat ve Trafik Analiz Laboratuvarı (TTAL), şehir ve bölge planlama, uygulamalı mekanik, trafik psikolojisi vb. ilgili alanlarla işbirliği yapmak amacıyla kurulmuştur. TTAL grubu ayrıca Ar-Ge şirketleri ile proje bazında işbirliği yapmaktadır. TTAL aynı zamanda 2014 yılında ilk ITS Araştırma Grubu'nu kuran ODTÜ-BILTIR Merkezi'nin de bir parçasıdır. TTAL grubu, kampüs içindeki sinyalize kavşağın dinamik kavşak kontrolünü, taşınabilir BT okuyucuları, manyatometreleri içeren trafik izleme odasına sahiptir. Bunların yanında trafik ve seyahat analiz yazılımı olarak (PTV VISUM ve VISSIM, vb.) kullanılmaktadır. Daha fazla bilgi için TTAL web sitesi http://ttal.ce.metu.edu.tr adresinden ziyaret edilebilir.