Son Güncelleme:
02/08/2021 - 18:57

Finanse edilen seçilmiş araştırma projelerinin bir listesi aşağıda verilmiştir:

• Mekanik-ampirik tasarım metodolojisine dayalı olarak elastisite (resilient) modülünün mevcut tasarım özelliklerine uyarlanması,

• Asfalt beton tabakalarının düşük sıcaklıktaki çatlama direncinin araştırılması,

• Portland çimento betonunun mikro yapısını incelemek için dijital görüntü analiz yöntemlerinin uygulanması,

• Asfalt karışımlarının mikro yapısının sonlu elemanlar yöntemi ile analizi,

• Ilık karışım asfalt katkılarının asfalt karışımlarının sıkıştırılabilirliği üzerindeki performansının incelenmesi,

• Akıllı Kart Verilerine Dayalı Toplu Taşıma Performansı ve Erişilebilirlik Değerlendirmesi,

• Güvenli Kentsel Hız Yönetimi için Yerel Yönetimlerin Etkinleştirilmesi

• Mobilite Problemleri Olan Avrupalılar için Yenilikçi Mobilite Çözümleri için Bilim Mağazası: InMoSion

• Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Değerlendirme Endeksi Geliştirme Ar-Ge Projesi

• Seyahat Talep Tahmini için Bluetooth ve Seyahat Eden Araç Verilerine Dayalı Gerçek Zamanlı Analiz Sisteminin Geliştirilmesi