Yapı Malzemeleri laboratuvarındaki araştırmalar yapısal ve diğer malzemelerin geliştirilmesine odaklanmaktadır:

 • bağlayıcı malzemeler;
 • sürdürülebilir kalkınma için bağlayıcılarda atık kullanımı;
 • alternative bağlayıcılar;
 • özel betonlar (silindirle sıkıştırılmış beton, lif-donatılı beton, kendiliğinden yerleşen beton vb.);
 • yapı malzemelerinin dayanıklılığı;
 • hasarsız deney yöntemleri;

Deneysel çalışmalara ek olarak, laboratuvarda teorik ve hesaplamalı katı mekaniği üzerine de araştırma yapılmaktadır. Örnek olarak aşağıdaki konular verilebilir:

 • betonda termal ve rötre kaynaklı çatlamanın hesaplamalı modellenmesi;
 • lastiksi, camsı ve elektroaktif polimerlerin mikro-makro modellenmesi;
 • kalbin hesaplamalı elektrofizyoloji ve elektromekaniği;
 • çok fazlı malzemelerin kendiliğinden yapilanmasina hesaplamalı yaklaşımlar;
 • elastomerlerde kristalizasyon ve yırtılmanin hesaplamalı modellenmesi;
 • cephesel (frontal) polimerizasyonun hesaplamalı modellenmesi.