(en yakın zamanlıdan başlayarak kronolojik sırada)

• İnşaat Yapım Projelerinde Kaynak Dengeleme Problemi için Yüksek Performanslı Kesin ve Üst-Sezgisel Yöntemler Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, 2011- Devam Ediyor. Yürütücü: Dr. Rifat Sönmez

• Üst Sezgisel Yöntemlerle Kısıtlı Kaynaklı Birden Fazla Proje için İş Programı Hazırlanması, ODTÜ BAP Projesi, 2010 - Devam Ediyor. Yürütücü: Dr. Rifat Sönmez

• İnşaat Projeleri için Bilgi-Tabanlı Risk Haritalama Aracının Geliştirilmesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı SAN-TEZ programı, Aralık 2010 - Aralık 2012. Yürütücüler: Dr. İrem Dikmen Toker, Dr. M. Talat Birgönül

• Binalarda Çeşitli Tehlikelerin Yarattığı Acil Durumlar için Eş Zamanlı Hasar Tespit, Yerel Tahliye, Yönlendirme ve Yönetim Modeli, TÜBİTAK, Mart 2010 - Eylül 2012. Yürütücüler: Dr. İrem Dikmen Toker, Dr. M. Talat Birgönül

• Uluslararası İnşaat Projeleri için Çok Aracılı Bir Risk Modelleme Platformunun Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Ekim 2007-Haziran 2010. Yürütücüler: Dr. İrem Dikmen Toker, Dr. M. Talat Birgönül