İnşaat sektörünün benzersiz ve karmaşık yapısında, sektörün verimlilik, güvenlik, kalite ve rekabet gücünü artırabilmek için, gelişmiş yönetim becerileri ve teknikleri gerekmektedir. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için, 1960'ların sonlarında kurulan İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapım Mühendisliği ve Yönetimi (YMY) Dalı, kuruluşundan bu yana inşaat projeleri ve firmalarına değer kazandırabilecek bilgi, araç ve yöntemler geliştirmektedir.

Yapım Mühendisliği ve Yönetimi Dalı sağladığı yüksek kalitede eğitim ile öğrencilerini aranılan inşaat yönetimi profesyonelleri ve geleceğin lider ve yenilikçi uzmanları olmaya hazırlar. Öğrencilere çoklu-disiplinli bir yaklaşımla, çeşitli düzey ve uzmanlıklarda dersler sunulur. Müfredatın bir parçası olarak öğrenciler, proje planlamak, maliyetleri tahmin ve kontrol etmek, ekonomik kararları analiz etmek, sözleşmeleri uygulamak, şantiyeleri düzenlemek, inşaat sürecini yönetmek, verimlilik artışını sağlamak, şantiye faaliyetlerini optimize etmek ve hukuki sorunların/anlaşmazlıkları çözümüne yardımcı olmak için gerekli bilgi ve becerileri kazanırlar. YMY Dalı ayrıca programının başarısını artırmak amacıyla, yerel sektör ile de güçlü bağlar kurmuştur ve bu ilişkiler sayesinde müfredatına çeşitlilik getirmenin yanı sıra ortak araştırma imkânları sağlamıştır.

Yapım Mühendisliği ve Yönetimi Dalı, inşaat sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda ileri yönetim teknolojileri ve yaklaşımları geliştirmek için araştırmalar yürütmektedir. Öğrenciler YMY Dalı'nın çeşitli araştırma projelerinde yer alarak, yapım mühendisliği ve yönetiminin değişik alanlarındaki bilgilerini geliştirme imkânı bulabilmektedirler. YMY Dalı Öğretim Üyeleri'nin üzerinde çalışmakta olduğu bu araştırma konularının ana başlıkları aşağıda listelenmiştir.