• Tarım Ürünlerinin Sınıflandırılması
 • Köprü Hidroliği
 • İklim değişikliği etki çalışmaları
 • Tarımsal Üretim Tahmini
 • Veri asimilasyonu ve veri analizi
 • Baraj Güvenliği
 • Karar verme, optimizasyon ve bulanık küme teorisi
 • Su yapılarının tasarımı
 • Kuraklık Analizi ve Risk Değerlendirmesi
 • Su kaynakları ve hidrolojide CBS/UA uygulamaları
 • Hidrometeoroloji/Hidroklimatoloji
 • Hidrosistemlerin güvenilirliği ve risk değerlendirmesi
 • Land Cover Classification
 • Sayısal hava tahmini ve iklim tahmini modellemesi
 • Su Dağıtım Şebekelerinin İşletimi
 • Yenilenebilir Enerji (HES, Rüzgar ve Güneş Enerjisi)
 • Akarsu Mühendisliği ve Havza Yönetimi
 • Mevsimsel Hava Tahminleri
 • Kısa Dönem Hava Tahminleri
 • Kar hidrolojisi
 • Su Kaynakları Yönetimi

1. Su Kaynakları Yönetimi: 

Pompaj depolamalı hidro-elektrik santrallerinde optimum işletme stratejileri geliştirme

2. İklim Değişimi Etki Çalışmaları 

Sıcaklık önemli miktarda arttığındakar erimesi kaynaklı pik akımlar daha erkene kayar. 

Yüzyıl sonunda CORDEX iklim modelleri 30-yıllık max ve min sıcaklıklarda durağansızlıkla beraber artış göstermektedir:  

3. Su kaynaklarında CBS/UA uygulamaları:

Hidroloji uygulamaları için Uydu bazlı kar ürünleri : http://hsaf.meteoam.it/ 

Operasyonel Kar ürünleri günlük olarak elde edilir :  

Hidrometeorolojik gözlemlerin olmayışı ya da azlığı, hidrometerolojik süreçlerde ve bu süreçlerle ilgili uygulamalarda karar vermeyi güçleştirir. Biz, ileri düzey veri analizi ve makina öğrenme teknikleri ile desteklediğimiz modern uzaktan algılama uygulamaları sayesinde bu konularda karar verme süreçlerine yardımcı olabiliriz.  

4. Kar Hidrolojisi: 

Arazide kar derinliği ve karsu eşdeğeri ölçümleri: 

Kar Analizleri : 

Kar derinliği ve karsu eşdeğerinin mekansal dağılımı ve kar kütlesinin yer radarı (GPR) ile analiz sonuçları 

5. Hidrometeorolojik Tahminler: 

Yağmur, sıcaklık, toprak nemi ve akım gibi hidrometeorolojik parametrelerin tahminleri; erken uyarı sistemlerinde (örn: sel, kuraklık ve sıcaklık dalgası) ve bu süreçlerle alakalı finansal karar verme aşamasında (örn: HES, RES ve tarımsal üretim) büyük önem taşır.  

Yüksek çözünürlüklü (3km) WRF Model kullanımı:  

6. Makine Öğrenme Destekli Veri Analizi: 

Zaman serileri  ya da mekânsal veri setleri içerisindeki mekânsal ve zamansal sinyalleri çeşitli yapay zeka uygulamaları ya da istatistiki tekniklerle belirliyoruz. Büyük veri setleri içerisinde ihtiyacımız olan verileri elde edilebiliyoruz. 

7. Yenilenebilir Enerji (HES, Rüzgar ve Güneş Enerjisi):

Uzaktan algılama, model simülasyonları ve ilgili verilerden faydalanarak; HES, RES ya da hibrit güç üretim sistemleri için saha seçimi, optimizasyon ve tahmin çalışmaları yapabiliriz 

8. Su Yapılarının Tasarımı, Hidrosistemlerin Çözümlemesi, Güvenlik Değerlendirmesi