Yürütücü (Y), Araştırmacı (A)

TUBITAK

 • TUBITAK 2232, (2020-2023), "Tuzlu ve Hafif Tuzlu Sularda iklim değişikliğinin trofik yapı ve dinamikleri üzerine etkisinin zaman yerine mekan arazi örneklemesi, kontrollü mezokozm deneyleri, Paleoekoloji, Uzaktan Algılama ve Modelleme yoluyla incelenmesi", A: Dr. Zuhal Akyürek
 • TUBITAK 2544, (2019-2021), "Antalya Havzası'nda İklim Değişikliğinin Debi ve HES Enerji Üretimine Etkilerinin İncelenmesi", Proje No: 118Y365, Y: Dr. Elçin Kentel, A: Dr. İsmail Yücel
 • TUBITAK 1001, (2018-2021), "Bütünleştirilmiş Atmosferik-Hidrolojik Model Sisteminin Taşkın Olayları için İki Farklı Havzada Değerlendirilmesi", Proje No: 116Y193, Y: Dr. İsmail Yücel, A: Dr. M. Tuğrul Yılmaz
 • TUBITAK 1002, (2019-2020), "Fırat Dicle Havzasındaki Yeraltı Suyu Kütlesinin Değişiminin Elde Edilmesi ve Doğrulanması", Proje No: 119Y101, Y: Dr. M. Tuğrul Yılmaz
 • TUBITAK 1002, (2019-2020), "Karmaşık Topografya Üzerine Gerçekleştirilen Model-Tabanlı Kısa Vadeli Yağış Tahminlerinin Değerlendirilmesi", Proje No: 119Y093, Y: Dr. M. Tuğrul Yılmaz
 • TUBITAK 1001, (2017-2020), "Türkiye Üzerinde Yer Gözlem Verileriyle İyileştirilmiş Yüksek Çözünürlüklü Homojen Radar Yağiş Haritasi Elde Edilmesi", Proje No 117Y118, Y: Dr. M. Tuğrul Yılmaz, A: Dr. İsmail Yücel
 • TUBITAK, (2016-2019), "Ergene Havzası Su Kalitesi Yönetimi için Kirletici Parmak İzine Bağlı Coğrafi Bilgi Sistemi Bazlı Karar Destek Sistemleri Geliştirilmesi", Proje No: 115Y064, A: Dr. Elçin Kentel
 • TUBITAK 3501, (2015-2018), "İstasyonlarda Ölçülen Toprak Nemi Değerlerinin Hidrolojik Model Ve Uydu Verileri Yardımıyla Değerlendirilmesi", Proje No: 114Y676, Y: Dr. M. Tuğrul Yılmaz
 • TUBITAK, (2017-2019), "Su, Enerji, Gıda İlişkisinin Sakarya Havzasında Değerlendirilmesi", Proje No: 116Y166, A: Dr. Elçin Kentel
 • TUBITAK 1003, "Kavramsal Hidrolojik Model ile Hidrolojik Döngü Parametrelerinin Elde Edilmesi (Determination of hydrologic cycle parameters with a conceptual hydrologic model)" (Grant Number: 115Y041) (2016-2019). ( PI: Dr. Zuhal Akyürek, Rs: Dr. Elçin Kentel, Dr. Melih Yanmaz, Dr. İsmail Yücel, Dr. Nuri Merzi)

EUMETSAT

 • EUMETSAT (Avrupa Meteorolojik Uydular Organizasyonu), (2017-2020), "Hidrolojik Uydu Uygulamaları Araçları Projesi, Sürekli Geliştirme ve Operasyonel 3. Fazı", Yerel Yürütücü: Dr. Zuhal Akyurek

Marie Curie FP7 Career Integration Grant

 • Marie Curie FP7 Career Integration Grant, (2014-2018), "Uydu Uzaktan Algılama ile elde edilen toprak nemi verilerinin optimum düzeyde birleştirilmesi ile bitki örtüsü durumu tahminlerinin iyileştirilmesi", Proje No: 630110, Y: Dr. M. Tuğrul Yılmaz

BAP

 • BAP, (2018-2019) "Uç debilerin tanımlanmasında Frekans Analizi ve Veri-temelli kümeleme yönetminin karşılaştırılması", Y: Dr. Elçin Kentel