Su Kaynakları Mühendisliği Laboratuvarı, su kaynakları, hidroloji ve hidrolik alanlarında eğitici, uygulamalı ve teorik araştırma olanakları sağlamaktadır. Öğretim ve araştırma; su temini sistemleri, atık su toplama sistemleri, sulama sistemleri, akarsu mühendisliği, kentsel yağmur suyu hidrolojisi ve hidroliği, regülatörler, köprü hidroliği, su kaynaklarında optimizasyon, hidrolik sistemlerin işletilmesi, belirsizlik ve risk analizi, hidro-sistemlerin güvenilirlik esaslı analliz ve tasarımı baraj emniyet analizleri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama, hidrolojik modellerle hidrometeoroloji entegrasyonu, su kaynakları yönetiminde kolay hesaplama sistemleri, iklim değişikliklerinin su kaynakları üzerindeki etkisi, vs. konularında uygulanmaktadır. Lisans ve Yüksek Lisans derslerinin eğitim uygulamaları için yüksek kapasiteli PC'lere sahip bir bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Hem ticari hem de ticari olmayan hidrolojik ve hidrolik modeller eğitim materyali olarak bulunmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Su Kaynakları Mühendisliğindeki Yüksek lisans çalışmaları; mühendislik hidrolojisi, hidrolik ve su kaynakları yönetimi kavramları ve teknikleri üzerinde yoğunlaşmakta; ayrıca doğal kaynakları kullanma ve korumayı da içeren su kaynakları problemlerini çözmek için bu kavramların daha kapsamlı şekilde uygulanmasına vurgu yapmaktadır. "Su Kuvvetleri Mühendisliği" adı altında özel bir Yüksek Lisans programı da verilmektedir. Müfredat, öğrencinin basit kavram ve prensipleri içeren mühendislik işlerini uygulama, teknik analiz, planlama, tasarım ve yönetimdeki becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler danışmanlık ve tasarım, çevresel analiz ve yönetim, öğretim ve araştırma kariyerleri için hazırlanmaktadır. Laboratuvarda "veri bazlı yöntemler kullanılarak akım tahmini", "1B ve 2B sel modelleme", "sel risk haritaları geliştirme", "baraj yıkılması analizleri", "baraj güvenlik değerlendirmesi", "uydudan edinilen kar haritaları kullanılarak hidrolojik modelleme", "gerçek zamanlı uydu tabanlı kar haritalarının hazırlanması", "su kaynakları üzerinde iklim değişikliğinin etkisi için hidrometeorolojik sistem modellemesi" ve "hidrometeorolojik sistem ve veri asimilasyonu kavramını kullanarak yağış tahmini" gibi konularda çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir